Društvo

Seminar o pitanjima invalidnosti

by Darija Marđokić | 24:10:2017 | 12:33:13

Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj realizovala je tokom vikenda seminar sa temama – pitanje invalidnosti i filozofija samostalnog života, u okviru evropskog projekta “Servis podrške slijepim licima” koji je sufinansiran od strane Caritasa Crne Gore.
 
O detaljima i cilju projekta govorio je predsjednik Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj Veselin Joketić.
 
„Nakon sastanaka sa članovima Organizacije, urađena je anketa sa potencijalnim korisnicima ovog servisa, a ovih dana je u toku i anketa među personalnim asistentima. U novembru će dva personalna asistenta zasnovati radni odnos u trajanju od godinu dana koji će pružati personalnu asistenciju za 10 članova Organizacije slijepih u našim prostorijama, a prednost će imati oni koji žive sami ili sa supružnikom koji je lošeg zdravstvenog stanja. Personalni asistenti će članovima pomagati prilikom nabavke osnovnih životnih namirnica, plaćanja komunalija, čitanja dnevne i periodične štampe... Asistenciju nećemo ograničavati na jednom ili dva puta sedmično, već ćemo praviti prioritete prema izraženoj potrebi članova na terenu“, objasnio je Joketić.

 
On je istakao da je Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj proteklih par godina ovaj servis povremeno realizovala posredstvom javnih radova koje je finansirao ZZZCG.
 
„Ovim servisom želimo da povećamo socijalnu inkluziju naših članova i da osobe sa smetnja vida budu što prisutnije  u društvenoj zajednici. Ovo će biti najduži servis personalne asistencije do sada, a realizujemo ga sa željom da postane trajan - da bi to postao potrebne su nam institucije koje će stati iza njega i finansijski ga trajno podržati“, kazao je Joketić.
 
Marko Đelović, koordinator projekta iz Caritasa Crne Gore, objasnio je da se projekat realizuje u nekoliko zemalja u regionu – Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Albaniji i dvije zemlje EU - Italiji i Bugarskoj. Iz Crne Gore su dva partnera - Udruženje paraplegičara Bar i Caritas Crne Gore, dok je nosilac projekta Caritas Srbije. Oko pola miliona eura je bilo na raspolaganju za podjelu i podršku lokalnim inicijativama, što je po zemlji iznosilo oko 90 hiljada eura. Na konkursu u Crnoj Gori interesovanje je, kako je kazao Đelović, bilo veliko, a inicijative veoma dobre.

 
„Na žalost, finansijska sredstva koja su bila na raspolaganju nisu mogla podržati više od šest inicijativa, a osnovni cilj poziva i konkursa bio je podrška razvoju novih servisa podrške u zajednici za osobe sa invaliditetima i osobama koje imaju problema sa mentalnim zdravljem ili razvoj određenih inicijativa zapošljavanja osoba sa invaliditetima, posebno kroz koncept socijalnog preduzetništva. Inicijative su bile vrlo kvalitetne, jedna od njih je i ova iz Organizacije slijepih za Bar i Ulcinj koja je zavrijedila finansijsku podršku i projekat će se realizovati u trajanju od 16 mjeseci“, rekao je Đelović.
 
Predsjednik Udruženja paraplegičara Bar Slavko Vučićević iskazao je zadovoljstvo što su dvije organizacije iz Bara, a to su Udruženje roditelja sa smetnjama u razvoju i Organizacija slijepih za Bar i Ulcinj, nosioci projekata. Po njegovom mišljenju, potrebno je uticati na lokalnu samoupravu da „imamo u skladu sa našim sposobnostima, mogućnostima, znanjima i vještinama odgovarajući položaj u ovoj zajednici, položaj koji nam svakako pripada“.
 
Trener na seminaru bila je Nataša Borović, koja je prisutnima objašnjavala kako osobe sa invaliditetom treba da dožive invaliditet, koji su to modeli invalidnosti, i zakoni koji se bave ovim pitanjima. Ona je kazala da je veoma važno da lokalna samouprava prepozna značaj ovog servisa, kao i sva druga pitanja koja se tiču osoba sa invaliditetom.

 
„Postoje mnoge teme koje nisu ni počele da se rješavaju, a kamoli da su došle do nekog nivoa. Sve osobe sa invaliditetom osjećaju potrebu i imaju pravo da žive kao i svi drugi građani, a da bi im se to pravo omogućilo, veoma je važno da imaju i razne vrste podrške koji bi im omogućili i da ono što nisu u stanju, urade na način na koji to rade drugi građani“, istakla je Borović.
 
„Servis podrške slijepim osobama“ jedan je od šest grantova koji je podržan iz Crne Gore, i to u iznosu od 16.905 eura. Realizacija projekta je otpočela prvog avgusta i trajaće 16 mjeseci.