Društvo

Rasprava o Nacrtu Odluke o raspodjeli sredstava NVO

by Željko Milović | 27:10:2017 | 12:09:39

Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić utvrdio je Nacrt Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama iz budžeta Opštine Bar.
 

Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu u trajanju od 15 dana, počev od 26. oktobra do 10. novembra  2017. godine. Nacrt Odluke će biti objavljen na zvaničnom sajtu OpštineBar: www.bar.me.
 
U navedenom periodu Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Bar će organizovati stručnu javnu raspravu, dana 9. 11. 2017. godine, u maloj sali Skupštine opštine Bar, sa početkom u 11,00 sati.
 
Uvid u Nacrt Odluke zainteresovani građani mogu izvršiti u Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Bar, kao i na sajtu Opštine Bar: www.bar.me.
 
Ovim putem pozivaju sve zainteresovane građane da svojim učešćem, prijedlozima i sugestijama doprinesu izradi kvalitetnog teksta navedene Odluke.
 
Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Odluke, zainteresovani građani mogu dostaviti Sekretarijatu za društvene djelatnosti Opštine Bar, neposredno na šalteru Građanskom biroa Opštine Bar, putem pošte ili putem e-maila: ouidd@bar.me zaključno sa 10. 11. 2017. godine.