Društvo

U MZ Bar V prioritet su putevi

by Ivanka Leković | 27:10:2017 | 14:57:23

Gostujući u „Promenadi“ Radio Bara, Omer Velović, predsjednik Odbora MZ Bar V, govorio je o investicionim radovima u mjesnoj zajednici koja obuhvata sela Tuđemili, Zupci, Sustaš, Podsustaš i Marovići.

“Prioritetna tačka su putevi, jer ako ta sela nemaju puteva, nema ni opstanka u njima. A to su bogom dana sela za život, poljoprivrednu proizvodnju, stočarstvo” - ističe Velović.
 

On je kazao da je škola u Zupcima, jedna od najstarijih u Crnoj Gori - preko 120 godina, “došla na pet učenika”. Djece ima, ali ih roditelji upisuju u školu u gradu, jer praktično nema puta do nje. Velović je zahvalio lokalnoj upravi što i dalje egzistira školski autobus koji saobraća za Zupce i Tuđemile.

“Put Bar - Virpazar je u veoma lošem stanju. Ima nekoliko oštećenja do Virpazara, koje opština nije u stanju da isfinansira, jer se radi o klizištima, pogotovo klizište Kosovići, bila bi to višemilionska investicija. Nastojaćemo, uz obećanja iz državnog vrha, da se taj put prekategoriše, da bude regionalni put” - kazao je Velović.

Ni put ka Tuđemilima nije u dobrom stanju - ističe on, dodajući da ima više oštećenja, ali su dva najgora. Prvo je klizište kod Crnog potoka, ispod kuća Todorovića. U planu je da se sanira do februara iduće godine, a bilo je predviđeno planom za ovu godinu. Drugo je klizište Točak Patičin - Pođerinac. Za ovo su trebali projekti, kaže Velović, jer se radi o klizištu koje naglo tone. Po nekim projektima, koji su već napravljeni, izvodiće se tu jaki drenažni kanali da se klizište sanira “barem za nekoliko godina”.

Ova mjesna zajednica izložena je pritisku velikog odlaganja smeća - počev od Marovića do Sustaša i dalje Zubačkim putem, ima više nelegalnih deponija, na kojima se odlaže građevinski, kabasti otpad, čak je u Tuđemilima bilo odlaganja otpada sa klanica i to “povrh izvorišta sa kojeg se Tuđemili napajaju vodom“. Velović ističe dobru saradnju sa Komunalnom inspekcijom i Komunalnim preduzećem, koji na svaki poziv reaguju, “ali ne može komunalno preduzeće da stigne svo smeće Bara da pokupe uz toliko ljudi i toliko mali vozni park”.

Vodosnabdijevanje u ovoj mjesnoj zajednici vrši se kombinovano. Tuđemili i Zupci imaju po dva mala privatna vodovoda i sva domaćinstva snabdjevena su vodom. Sustaš ima državno izvorište. “Sa izvorišta  Sustaš vrelo, i pored odluke Upravnog suda i ponovne potvrde te odluke, država, odnosno Vodovod i kanalizacija ne gazduju tim vodovodom. I pored toga što je Opština Bar uložila oko 110 hiljada eura, ovim vodovodom gazduje privatno lice, koje radi kako je njemu ćef - vode ima onaj ko se njemu sviđa. Glavno što treba da se napravi je da se uvede sistem ponovnog postavljanja vodomjera za sve potrošače i da se vodoizvorište Sustaš vrati Vodovodu na korišćenje, kako je bila i potvrđena odluka Upravnog suda” - ističe Velović.

“Vodosnabdijevanje Marovića je kritična i crna tačka. Na tom se pitanju radilo, ali dio domaćinstava i dalje nema vode i to se mora riješiti u narednom periodu” - smatra Velović, dodajući da će se ugrađivati pumpe na ispod Kurila, koje će vodu “gurati do vrh Marovića i onda slobodnim padom ta voda da stigne do svih domova”.

Elektrosnabdijevanjem su zadovoljni u MZ Bar V - rekonstruisane su sve niskonaponske mreže, svuda je postavljena trofazna struja, osim u Zupcima, gdje je linija rekonstruisana, ali je ostalo da se postave stubna brojila i da se izvedu priključci na domaćinstvima. Ulična rasvjeta je postavljena, ostalo je par zaselaka i prema planu za ovu godinu, to će biti završeno.

Velović je, kao prioritete koji bi trebalo da budu završeni prije zime, istakao radove na putu ka Tuđemilima, odnosno sanaciju dva klizišta, radove na mostu u Zupcima i na putu Mlin Smatljika-Dumezići.