Društvo

Banović najavljuje obnovu maslina i borove šume

by Vjera Knežević Vučićević | 08:11:2017 | 13:27:42

Povodom Dana Opštine Bar 24. novembra, NVO Info sport CG - Bar organizuje Ekološke Dane opštine Bar u sklopu kojih je već počeo nastavak revitalizacije polomljenih maslina na kompleksu Sportsko-rekreativni centar Bar i borove šume u Rekreativnom parku “Šumice”.
 
Avenija “Masline prijateljstva” italijanske sorte “Frangivento cipessino” jedan je od deset segmenata Inicijalnog klaster projekta “Ekološko uređenje priobalnog pojasa opštine Bar” realizovanog u jubilarnoj ekološkoj 2016.godini posvećenih obilježavanju hiljadugodišnjice državnosti Crne Gore, deset godina od obnove državnosti, 25 godina od proglašenja ekološke države i 30 godina od osnivanja JP “Sportsko-rekreativni centar” Bar.
 
Na žalost, masline u Aveniji “Masline prijateljstva”, polomljene su upravo u prazničnoj atmosferi proslave Dana Opšine Bar 17. i 24. novembra 2016. god.

 
“Kada smo 17. novembra 2016. godine na kompleksu Sportsko-rekreativnog centra organizovali finalnu akciju za završetak avenije od 117 ‘kanarskih palmi’, drvoreda od 28 ‘đačkih maslina’, drvoreda od 48 ‘lepezastih palmi’ i parka od 33 ‘masline i pitomih rogača’, javljeno mi je da su polomljene masline u našoj aveniji. Nakon konsultacija sa stručnjacima iz te oblasti odlučili smo da polomljena stabla revitalizujemo orezivanjem i voskiranjem. Novi vandalski čin desio se već 24. novembra, kada je sistematski polomljeno svih 43 masline. One koje nisu bile sasvim uništene izmladile su. Nijesmo vršili istragu sa ciljem pronalaska počinioca, već smo akcije nastavili sa uvjerenjem da ćemo i kod njih podići ekološku svijest i da će ubuduće i oni postati partneri u ekološkim akcijama. Od 83 mlade masline sasvim je uništena 21 sadnica koje ćemo obnoviti tokom novembra 2017. godine u Ekološkim danima opštine Bar”, najavljuje predsjednik NVO Info sport mr Miodrag Banović.
 
Osim maslina uz saglasnost od JP “Morsko dobro” 1. novembra počeo je nastavak pripremnih radova na podmlađivanju borove šume u Rekreativnom parku “Šumice”.

 
“Na tom prostoru smo 2014. godine počeli melioraciju podloge i raskrčili veliki broj polomljenih i rasušenih borova stradalih u nevremenu 2012. godine. Efekti su ekološki, esteteski, ali i preventivni u zaštiti od požara. Od 01. novembra ove godine nastavili smo radove- raskrčili smo ostatke velikog broja polomljenih borova stradalih u nevremanu početkom 2017. i izvršili iskop za podmlađivanje borove šume u ‘Šumicama’ za 55 mladih sadnica pri čemu nam je pomogla firma ‘Đokić Group’. Posredstvom Biotehničkog fakulteta iz Podgorice obezbijeđeno je 25 sadnica maslina, a preko Uprave za šume 500 sadnica borova i 200 sadnica bagrema. Zaštitne stubiće i alat za sadnju obezbijedićemo preko kompanija ‘Cerovo’, ‘Okov’, ‘2. Decembar’, Mornarice Vojske Crne Gore i ‘Prima vista’ d.o.o iz Bara. Nedostaju sredstva za nabavku prirodnog đubriva- humusa za oplemenjivanje osnova borova u Šumicama, hrana i osvježenje za učesnike u akcijama i za organizacione troškove. Očekujemo pomoć od Opštine Bar- Sekretarijata za poljoprivredu i ruralni razvoj, TO Bar i dokazanih prijatelja u dosadašnjim akcijama.Budimo jedinstveni za naš Bar”, poručuje Banović.
 
Završetkom navedenih ekoloških projekata u Rekreativnom parku „Šumice“ i na kompleksu JP „Sportsko-rekreativni centar“ do kraja novembra 2017. godine biće zasađeno ukupno 444 zimzelene visokostablašice mediteranskog tipa, a vrijednost izvedenih radova iznosi oko 100.000 €.