Društvo

Učesnici vježbe Boka Bay 2017 u Baru

| 08:11:2017 | 20:01:00

Predstavnici Nacionalne Garde SAD iz države Mejn i Mornarice Crne Gore, posjetili su danas  službene prostorije MUP-a Direktorata za vanredne situacije-Područna jedinica Bar i Operativno-komunikacioni centar OKC 112.
 
Na radno-informativnom sastanku, načelnica PJ Bar mr. Pera Pavlica Dragišić upoznala je goste, koji su učesnici vojne vježbe „Boka Bay 2017”, sa nadležnostima PJ Bar i rizicima sa kojima se suočava teritorija iz nadležnosti ove PJ, a samostalna savjetnica u OKC 112 Sandra Marniković upoznala ih je sa radom i načinom funkcionisanja Operativno-komunikacionog centra 112.

 
Vježba, povodom koje američki oficiri borave u Crnoj Gori, se realizuje u sklopu projekta civilno-vojnog planiranja u vanrednim situacijama. Naime, Ministarstvo odbrane Crne Gore i Ministarstvo unutrašnjih poslova - Direktorat za vanredne situacije, u saradnji sa Ministarstvom odbrane SAD - predstavnicima Nacionalne Garde države Mejn i Kancelarije za odbrambenu saradnju SAD, realizuju vježbu „Boka Bay 2017“ Danilovgrad - Podgorica, u periodu od 6.-15. novembra 2017.godine.
 
“Navedena vježba, organizuje se kao završna faza aktivnosti ‘Razvoj nacionalnog programa vježbi’ u sklopu Državnog partnerstva (State Partnership Program), sa američkom državom Mejn. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti Operativno komunikacionog centra (OKC) 112, opštinskih planova za zaštitu i spašavanje kroz standardne operativne procedure, komunikaciju i koordinaciju u slučaju zemljotresa, kao i spremnost Vojske Crne Gore i ostalih institucija za podršku u vanrednim sistuacijama u sistemu zastite i spašavanja”, kazala je za Barinfo mr. Pavlica Dragišić.

 
Organizaciji ove vježbe, prethodile su brojne radionice i radni sastanci, a sama priprema za realizaciju vježbe sprovodi se u periodu od 06-13. novembra. Vježba će biti održana 14. novembra, u Danilovgradu u Kasarni „Milovan Šaranović“.  
 
“Rad u toku vježbe će se odvijati u skladu sa incidentnim situacijama koje će nametati direktorat vježbe. Direktorat vježbe će pratiti i postupanje učesnika vježbe nakon dobijanja informacije o incidentu”, rekla je mr. Pera Pavlica Dragišić.