Društvo

Stradaju gofići i levreci od pedlja

by Igor Perić, POBJEDA | 13:11:2017 | 12:46:38

Minimalna dozvoljena lovna dužina za pojedine morske ribe krši se gotovo na svakom koraku, a najviše su ugrožene plemenite vrste čiju populaciju ozbiljno narušava krivolov dinamitom, kao i izlov nedoraslih primjeraka brancina, gofa ili krnje.
 
Redovna je pojava da “pjegavci” od pede, što je žargonski naziv za nedorasle brancine, završavaju u kantama ribolovaca. Minimalna dozvoljena mjera za ovu vrstu je 25 centimetara kod nas, a u nekim evropskim zemljama i preko 40. Da stvari budu tužnije, brancini ispod mjere meta su pojedinih nesavjesnih ribolovaca koji sebe nazivaju sportskim.
 
Sa druge strane, ukorijenjen je i ribolov nedoraslih gofova, jadranske pelagične vrste koja dostiže težinu i do 70 kilograma. Kao plijen u čuvarkama i kantama završavaju gofiči od 300 grama, koji se nazivaju felunima, ili “žutaljima”. Ova vrsta polno je zrela tek kada dostigne pola metra, a nedorasli primjerci halapljivo napadaju mamce i lak su plijen. Iako se za pad populacije gofova u Jadranu često prozivaju mreže plivarice, pozamašnu odgovornost snose i svi koji iz mora odnesu na stotine sitnih feluna.
 
Sličnu sudbinu dožive i krnje, naročito krnja golema Epinephelus marginatus, jer svaka ispod 45 centimetara dužine nije se nikada izmrijestila. A takvih je mnogo završilo na ostima, udicama ili u mrežama.

 
Kako je „Pobjedi“ saopšteno iz Ministarstvapoljoprivrede, dimenzije riba i drugih morskih organizama ispod kojih je zabranjen ulov i stavljanje u promet su utvrđene Naredbom o zabrani lova i stavljanja u promet mlađi, nedoraslih riba i drugih morskih organizama (Službeni lict CG, br.62/15). Na osnovu propisa sportske ribolovne dozvole predviđaju limit od tri kilograma ulovljene ribe dnevno na moru.
 
Članom 9 Pravilnika o sportskorekreativnom ribolovu na moru jasno je propisano da nosilac dozvole za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova može u toku jednog dana uloviti do tri kilograma ribe ili jednu ribu koja je teža od tri kilograma. Dozvoljene količine ulova u sportsko-rekreativnom ribolovu se odnose na dozvolu odnosno za lice koje je nosilac dozvole, bez obzira peca li sa plovila ili kopna podsjećaju iz Ministarstvapoljoprivrede.
 
Limit je u ranijem zakonu važio do pet kilograma ribe, plus trofejni primjerak preko te težine. Osim ovog limita, u važećim odredbama koje regulišu sportski ribolov dozvoljena je istovremena upotreba dva štapa sa po tri udice.
 
Čak i u ribolovnim krugovima vode se polemike o dozvoljenim alatima koji su nekada precizno navođeni na dozvolama.
 
Iz Ministarstva pojašnjavaju da je članom 10 Pravilnika o sportsko-rekreativnom ribolovu, za obavljanje ovog ribolova dozvoljena upotreba nekoliko vrsta alata.
 
To uključuje povraze, tunje i panule (pendula) i to najviše dva komada sa po tri udice uz širinu luka koja ne smije biti manja od 7 mm. U ribolovu sa plutajućim povrazima (tunjama samicama), širina luka ne smije biti manja od 9 milimetara. Dozvoljen je povraz sa kukom za lov glavonožaca sa dvije pušće i svjetiljkom od najviše 400 kandela; dva štapa za bacanje udica, sa najviše tri udice na štapu; jednom podvodnom puškom bez eksplozivnog punjenja; jednim harpunom; ostima sa svjetiljkom do 400 kandela ili bez nje sa ribolovnim plovnim objektom na vesla sa dnom kroz koje nije moguće gledati kroz dno. Ribolovna dozvola omogućava i jednu vršu.
 
Hoće li i dalje biti ograničenja broja sportskih ribolovnih dozvola zavisiće od izmjena zakona koje se planiraju za narednu godinu. Dosadašnjim rješenjem, koje propisuju limit broja dozvola, prema viđenju Ministarstva štiti se riblji fond. Savez i klubovi za ribolov na moru smatraju da time mnogi ostaju uskraćeni za mogućnost da kupe dozvole, što je jako komplikovana situacija, naročito za turističku zemlju u čijoj ponudi bi upravo sportski ribolov trebalo da bude jedna od važnih stavki.
 
Za sada, za uzrast do 18 godina na nivou države opredijeljeno je bilo 200 dozvola, za seniore 1.500, dok je broj takozvanih povremenih dozvola koje se izdaju na 15 i 30 dana ograničen na 300. Ni njih već koncem oktobra nije bilo u prodaji, a stalnih dozvola nema još od maja...
 
Na pitanje zašto ne postoje dnevne dozvole, iz Ministarstva su u odgovorima na pitanja „Pobjede“ pojasnili da prilikom izrade važećeg zakona od sportskih klubova, sportskih ribolovaca i zainteresovanih strana nije bilo inicijative za uvođenje dnevnih dozvola.
 
„To ne znači da neće biti data i ta mogućnost u novom zakonu koji planiramo da izradimo“ - navode iz Ministarstva.