Društvo

Kursna razlika prijala Barskoj plovidbi

by POBJEDA | 16:11:2017 | 11:49:19

“Pozitivan rezultat poslovanja Barske plovidbe u prvih devet mjeseci ove godine od 3,6 miliona eura proistekao je prije svega iz bilansiranja pozitivnih kursnih razlika”, ocijenio je izvršni direktor barske kompanije Milo Paunović.
 
Finansijski rezultat, kao razlika finansijskih prihoda i rashoda, nastao je obračunom kursnih razlika na kredit od Eksim banke u iznosu od 46,4 miliona dolara, kao i knjiženjem kamate po ovom kreditu. Paunović je naveo da rashodi kamata za prvih devet mjeseci tekuće godine iznose 613 hiljada eura, pozitivne kursne razlike 4,76 miliona eura, a negativne 329,4 hiljade eura.
 
“Bilans novčanih tokova pokazuje značajna akumulirana sredstva, što obezbjeđuje likvidnost i pruža relativnu sigurnost poslovanja”, istakao je Paunović i dodao da Barska plovidba ostvaruje poslovne prihode po osnovu iznajmljivanja brodova “Ваг” i “Budva”, izdavanja poslovnih prostora, restorana i jaht kluba i agentiranjem broda “Dubrovnik” riječke Jadrolinije. Podsjetio je da su dosadašnje obaveze po osnovu kamata na kredit kod kineske Eksim banke, koji su uzeli prije pet godina za izgradnju brodova “Ваг” i “Budva”, izmirene po planu otplate.
 
“Naše naredne značajne obaveze prema Eksim banci su kamata od 474 hiljade eura koja dospijeva 21. januara naredne godine i prva rata kredita od dva miliona, koja dospijeva 21. jula naredne godine. U prethodnih godinu dana uspjeli smo da akumuliramo značajna fmansijska sredstva iz kojih se mogu isplatiti dvije naredne obaveze prema Eksim banci, a daljim akumuliranjem sredstava iz tekućeg poslovanja moći ćemo izmiriti i naredne rate, od kojih prva dospijeva u januaru 2019. godine”, naglasio je Paunović. Naveo je da je brod “Ваг” u luci Kakinada u Indiji, gdje ukrcava uvrećanu rižu, a potom plovi za Dakar, Senegal.
 
Brod “Budva” je u plovidbi preko Atlantskog okeana prema bunker poziciji Recalada u Argentini.
 
“Nakon bunkera goriva, brod ide u luku San Lorenco, u Argentini, radi ukrcaja sojine prerađevine, a potom na iskrcaj u Irak”, kazao je Paunović.
 
Prema njegovim riječima, na ovim brodovima trenutno je ukrcano 45 pomoraca i svi su državljani Crne Gore. Paunović je kazao da se zarade uprave i plate posade brodova “Bar” i “Budva” redovno isplaćuju.
 
“Poreske, kao i obaveze prema svim dobavljačima izmiruju se shodno roku dospjeća”, rekao je Paunović i naglasio da je Barska plovidba na bijeloj listi Poreske uprave.
 
Do sada je Barska plovidba iz svojih sredstava vratila Eksim banci 3,9 miliona dolara. Brodovi “Ваг” i “Budva” dati su u najam londonskoj kompaniji Sea Pioneer i od 2014. godine je njihovim davanjem u najam ostvaren prihod od 16,7 miliona dolara.