Društvo

Javna rasprava o socijalnoj i dječjoj zaštiti

by Ivanka Leković | 20:11:2017 | 18:30:54

Stručna javna rasprava o Nacrtu Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite održana je danas, u maloj sali SO Bar. Nacrt Odluke predstavila je sekretarka Sekretarijata za za društvene djelatnosti Olivera Vidaković sa saradnicama - Zoricom Đukić i Brankom Delibašić. Bili su prisutni i predstavnici Centra za socijalni rad i Crvenog krsta.

Vidaković je istakla da je razlog za donošenje nove odluke usklađivanje sa izmjenama i dopunama Zakona. Sekretar Opštinske organizacije Crvenog krsta, Zorica Crnčević, iznijela je predloge i sugestije bazirane na iskustvima ove organizacije. Ona je navela da se Crveni krst Crne Gore prijavio  nadležnom organu za akreditaciju programa za obuku gerontodomaćica, i da očekuje da će do kraja godine o tome biti iznesen zvaničan stav Ministartva rada i socijalnog staranja. Ona je takođe naglasila kako se nada da će Opština prepoznati Crveni krst kao kvalitetnog saradnika kada su u pitanju stara lica.


Sanja Bogdanović iz Centra za socijalni rad kazala je kako je zadovoljna načinom na koji odluka rješava određena pitanja, dok je Jovan Vojinović, iz opštinskog Sekretarijata za imovinu, zastupanje i  investicije smatrao da bi trebalo porodiljama dati više od 100 eura, koliko je novom odlukom predviđeno, kako bi se pozitivno uticalo na stopu rađanja. On je takođe tražio da se detaljnije obrazlože kriterijumi za dodjelu jednokratne pomoći. Sekretarka Vidaković naglasila je da je, po prethodnoj odluci, naknada za novorođeno dijete iznosila 30 eura, a da, što se tiče jednokratne pomoći, sarađuju sa Centrom za socijalni rad i da do sada nije bilo zloupotreba.

Emin Brkanović iz Sekretarijata za imovinu istakao je da ljudi u stanju socijalne potrebe često “nisu u stanju da završavaju potrebnu papirologiju”, te smatra da treba da se skrati procedura. Vidaković je objasnila da Opština ima odličnu saradnju sa Centrom za socijalni rad, da od njih traže nalaz i mišljenje i na osnovu toga odlučujuda li su zahtjevi opravdani. Takođe je istakla da saradnju sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta Bar.

Nacrt Odluke o pravima iz socijalne i dječje zaštite je dostupan na sajtu opštine www.bar.me

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti do 23. novembra, Sekretarijatu za društvene djelatnosti, na šalteru Građanskog biroa, poštom ili na mejl adresu ouidd@bar.me.