Društvo

Maslinari na Danima mladog maslinovog ulja u Vodnjanu

| 22:11:2017 | 11:57:12

Na poziv gradonačelnika Istarskog grada Vodnjan, predstavnici Društva maslinara Bar su učestvovali na manifestaciji “Dani mladog maslinovog ulja” koja se održava trinaesti put.
 
Društvo maslinara Bar je prvi put imalo svoj izložbeni štand, gdje su posjetiocima predstavili barska ekstra djevičanska maslinova ulja koja su uglavnom proizvedena od domaće autohtone sorte Žutica.
 
“Istarski eksperti su pohvalili kvalitet barskih ulja i istakli da je evidentan značajan napredak u kvalitetu. Bez obzira što smo u Istri izložili ulja koja su proizvedena od rano ubranih zelenih plodova maslina, barska ulja su bila značajno blaža sa manje izraženim intezitetom gorčine i pikantnosti u odnosu na istarska. Ova razlika u intezitetu potiče od različitih sorti maslina koje se uzgajaju u Baru i Iistri”, kazao je Ćazim Alković, predsjednik Društva maslinara Bar.

 
Tokom trodnevnog boravka u Vodnjanu, maslinari iz Bara su imali priliku da se uvjere u napredak maslinarstva u Istri, koje prednjači u odnosu na ostatak Hrvatske. Na štandovima su se mogla degustirati ulja vrhunskog kvaliteta koja su bila pakovana u luksuznoj ambalaži male zapremine uz veoma visoku cijenu. Dominirala su pakovanja od 0,25 l i 0,5 l, a rijetko su se mogla vidjeti od 0,75 l, dok litarske ambalaže skoro da i nije bilo.
 
“Cijena flašice od 0,25 l je uglavnom iznosila 100 kuna, što je oko 15 eura iz čega se može zaključiti da se litar istarskog maslinovog ulja vrhunskog kvaliteta prodaje po 60 eura”, rekao je Alković.
 
Učesnici crnogorskog panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja su prisustvovali vođenim degustacijama maslinovog ulja kada su im prezentovana ulja istarskih sorti maslina (Istarska Bjelica, Vodnjanska Buža, Žižolera, i druge). Svi zainteresovani su u “Oil baru” mogli uz stručne savjete degustirati uzorke izloženih ulja.

 
“Boravak na manifestaciji je iskorišćen za mnogobrojne susrete od kojih se posebno može izdvojiti sastanak sa dr. Karolinom Brkić Bubalo, šeficom laboratorije za analizu maslinovog ulja u Institutu za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Dr. Brkić smo predali maslinova ulja od Žutice koja će biti istraživana u okviru projekta, čija je realizacija u toku. Po dogovoru, nakon završetka istraživanja dobićemo vrijedne rezultate. Ona je izrazila spremnost da stručnim savjetima i saradnjom pomogne uspostavljenje labaratorije za senzorsku ocjenu kvaliteta ulja u Crnoj Gori”, rekao je predsjednik barskih maslinara.
 
Od mnogobrojnih predavanja koja su Barani pratili sa posebnom pažnjom treba izdvojiti predavanje koje se odnosilo na kompostiranje komine na poljoprivrednom imanju i prezentacija vrijednog projekta – aplikacije: „Olive manager“ gdje maslinar uz pomoć kompjutera, tablete ili telefona u potpunosti upravlja svojim maslinjakom, proizvodnjom ulja i svim ostalim bitnim fazama.
 
Za ovako razvijeno maslinarstvo u Istri pored samih maslinara i udrženja maslinara zasluge ima država Hrvatska, dok se posebne zasluge pripisuju Istarskoj županiji koja je maslinarstvo i turizam prepoznala kao stratešku granu razvoja Istre.
 
Barani su imali zadovoljstvo da ih na štandu u Vodnjanu posjeti podpresjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović sa kojom su razmatrane mogućnosti i prilike kako bi Privredna komora mogla pomoći crnogorskim maslinarima.

 
Sa organizatorima Manifestacije je dogovorena uzvratna posjeta koja će biti realizovana krajem februara ili početkom marta kada će istarski stručnjaci za Barane i goste iz ostalih maslinarskih organizacija Crne Gore održati teorijska predavanja i praktičnu demonstraciju rezidbe masline. Iskorišćena je prilika da se istarski maslinari pozovu na predstojeću Maslinijadu koja se održava u Starom Baru.
 
“Značajna finansijaka sredstva koja su maslinari iz Bara izdvojili iz porodičnih budžeta, kao i naporna vožnja od 2000 kilometara su se u potpunosti isplatili i maslinari su se vratili bogatiji znanjima i iskustvima iz oblasti savremenog maslinarstva. Mnogobrojni kontakti, čak i sklopljena prijateljstva će omogućiti nastavak saradnje maslinara Crne Gore sa maslinarima i udruženjima Istre i Hrvatske. Sva nova saznanja maslinari iz Bara koji su posjetili ovu Manifestaciju će prenjeti članovima Društvu maslinara Bar kao i prijateljskim organizacijama iz Ulcinja, Budve i Boke”, zaključio je Alković.