Društvo

Održana sjednica Izvršnog odbora DPS Bar

| 24:11:2017 | 11:45:32

U srijedu je održana sjednica Izvršnog odbora DPS Bar, kojoj su prisustvovali koordinatori za Bar, član Predsjedništva DPS CG Branimir Gvozdenović i član Izvršnog odbora DPS CG Goran Jevrić.
 
Tema sjednice Izvršnog odbora bila je “analiza Nacrta budžeta Opštine Bar za 2018. godinu”.
 
Dogovoreno je da članovi organa Partije uzmu aktivno učešće na javnoj raspravi koju realizuje Opština Bar o prijedlogu Budžeta za 2018. godinu, kako bi dali prijedloge za njegovu dopunu, potencirajući projekte koji će odgovarati interesima svih građana Bara.
 
Na sjednici je bilo riječi o jačanju kadrovskog kapaciteta organa Partije. Jedan od zaključaka je da se u narednom periodu nastave aktivnosti na proširenju postojećih saziva organa Partije novim članovima, u cilju stvaranja dodatne energiju u radu partijske infrastrukture.
 
“Analizirani su projekti koji se realizuju na području opštine Bar. Konstatovano je da je do sada realizovan veliki broj projekata na području svih Mjesnih zajednica, te da će se izvođenje započetih i planiranih radova sprovoditi utvrđenom dinamikom. Ocijenjeno je da povjerenje Demokratskoj partiji socijalista u Baru svakodnevno jača, kako zbog kvalitetnog rada organa Partije na svim nivoima, tako i zbog razmijevanja koje Partija iskazuje u svakodnevnoj komunikaciji sa biračima. U kontekstu obezbjeđivanja novih radnih mjesta u Baru, kao jednom od ključnih prioriteta, lokalni partijski organi su zaduženi da predlože načine povećanja potencijala za nova zapošljavanja u poljoprivredi, turizmu, ugostiteljstvu...”, ističu u Demokratrskoj partiji socijalista Bar.