Društvo

Ambasador Srbije u posjeti Luci Bar

| 25:11:2017 | 22:49:51

Luku Bar je juče posjetio ambasador Srbije u Crnoj Gori, prof. dr Zoran Bingulac. Delegaciju u kojoj su, pored njega, bili i Radivoje Rašović, predstavnik Srpsko-crnogorskog poslovnog kluba i Vesna Radojević, prvi savjetnik za konzularne poslove, primio je Izvršni direktor Luke Bar, mr Zarija Franović. Sastanku su takođe prisustvovali i Sead Delalić, član Odbora direktora Luke Bar, Vesna Mihaljević, sekretar AD Luka Bar, mr Ljubo Đukanović, rukovodilac Službe marketinga i Milica Šestović, PR menadžer Luke Bar.
 
U veoma otvorenom i prijateljskom razgovoru, Franović je zahvalio Bingulcu na posjeti i iskazao punu otvorenost za saradnju sa poslovnim partnerima iz Srbije, ukazavši na prirodnu, geografsku poveznost Luke Bar sa tržištem Srbije. Franović je izrazio zadovoljstvo trenutnim poslovnim aranžmanima, prije svega sa „Fiatom“ iz Kragujevca, ali je i kazao da smatra da ima mnogo prostora i kapaciteta za nove poslove. Uporište za takvu tvrdnju, Franović vidi u činjenici da su u Luci Bar u posljednja četiri mjeseca preduzete sve aktivnosti na stavljanju u funkciju svih raspoloživih lučkih kapaciteta, a naročito je istakao potpunu sanaciju objekta hladnjače. On je naveo kako smatra i da kapaciteti silosa za žitarice mogu biti veoma interesantni privrednicima iz Srbije, kao i Slobodna zona Luke Bar sa svim prednostima za poslovanje koje pruža. Izvršni direktor luke ukazao je sagovornicima i na problem neriješenih odnosa između željeznica Kosova i Srbije, zbog čega Luka Bar gubi veoma značajne poslove.
 
Amabasador Bingulac je kazao da mu u poslu kojeg obavlja bavljenje krupnim ekonomskim pitanjima, kakvo je i pitanje saradnje privrednih subjekata iz Srbije sa Lukom Bar, predstavlja posebno zadovoljstvo i izazov. On se složio sa Franovićem da je tržište Srbije prirodno gravitaciono područje Luke Bar i izrazio nadu da će svi infrastrukturni problemi u zaleđu barske luke, koji koče potencijalno uspješne poslove, biti prevaziđeni, a na tome se već i radi.
 
Iskazao je punu otvorenost za saradnju sa menadžmentom kompanije, kao i spremnost da posreduje u ostvarivanju svih potrebnih konkakata sa političkim i privrednim establišmentom u Srbiji, a naročito u svijetlu planirane posjete predstavnika Luke Bar Srbiji počekom decembra. Tom prilikom će biti organizovana, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Privrednom komorom Srbije, prezentacija potencijala Luke Bar, kao i čitav niz poslovnih susreta i sastanaka.
 
Kako se ističe u saopštenju iz Luke Bar, „zajednički zaključak ovog veoma uspješnog i konstruktivnog sastanka izražen je u vjerovanju i Bingulca i Franovića da vrijeme uspješne saradnje Luke Bar sa poslovnim partnerima iz Srbije tek dolazi“.