Društvo

Šef UNICEF-ove kancelarije u barskoj Gimnaziji

| 04:12:2017 | 12:37:38

Gimnaziju “Niko Rolović“ posjetili su prošle nedjelje šef UNICEF-ove kancelarije u Podgorici Osama Makavi Kogali, koordinatorka obrazovnog programa u UNICEF-u Maja Kovačević i predstavnica Zavoda za školstvo i koordinatorka inicijative “Moje vrijednosti i vrline” Anđa Backović.


Barska Gimnazija je jedna od četiri gimnazije koje, pored šesnaest osnovnih škola, učestvuju u realizaciji inicijative “Moje vrijednosti i vrline“, koju su prije dvije godine pokrenuli Zavod za školstvo i UNICEF Crna Gora. Cilj je osnaživanje vaspitne uloge škola i kompetencija nastavnika  koji kod učenika treba da podstaknu razvoj vještina, vrijednosti i vrlina, na kojima se temelje akademska postignuća učenika, kao i  kvalitet njihovog budućeg života, rada i učešća u društvu.


Delegacija je prisustvovala času engleskog jezika koji je vodila profesorica Ana Đurović, gdje su bili u prilici da vide kako redovna nastava može biti pravi resurs za vaspitno djelovanje. Učenici II-1 odjeljenja imali su priliku da razgovaraju sa šefom UNICEF-a u Crnoj Gori, a direktorica Marija Đonović je predstavila rad Gimnazije i zapažanja o značaju i rezultatima sprovođenja inicijative „Moje vrijednosti i vrline“ u ovoj obrazovnoj ustanovi.