Društvo

Terezu Vujošević pozvao Univerzitet UN na Island

by Darija Marđokić | 17:12:2017 | 17:42:14

Dvadesetčetvorogodišnja Sutomoranka Tereza Vujošević dobila je poziv sa Univerziteta Ujedinjenih nacija na Islandu da završi postdiplomski i magistarski program studija roda i tako bude prva Crnogorka na njihovom programu iz ove oblasti.
 
Ove godine je poziv za učešće na UNU GEST programu (United Nations University - Gender Equality Studies and Training Programme) prvi put bio otvoren za Crnu Goru i Univerzitet Crne Gore. Kriterijumi koje su kandidati morali da ispune bili su da budu upisani na master program na Univerzitetu Crne Gore, da imaju iskustva vezana za teme programa UNU-GEST, da budu mlađi od 35 godina, te da imaju visoko poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika.
 

Od prijavljenih na konkursu, komisija Univerziteta Ujedinjenih Nacija je odlučila da Terezu nakon prve faze u aplikacionoj proceduri pozove na intervju, nakon čega je zvanično odabrana da bude prva predstavica Crne Gore na njihovom programu na Islandu.
 
“Sprovedena je višestepena aplikaciona procedura, nakon koje je stručni tim Univerziteta Ujedinjenih Nacija procjenio da je moja motivacija i sposobnost implementacije naučenog po povratku, praktično u Crnoj Gori, ispred motivacije drugih kandidata, tako da sam izabrana da budem prva Crnogorka na njihovom programu gdje ću završiti dio magistarskih studija. Pored motivacije, presudni su bili i uspjeh tokom formalnog obrazovanja, dosadašnje iskustvo u radu sa marginalizovanim grupama, rezultati samostalnih istraživanja i društveni angažman. U fokusu mog istraživanja će biti proces sastavljanja budžeta i rodni aspekti koji su pri tome zanemareni uz osvrt na žene preduzetnice, kao i stvarna politička participacija žena sa akcentom na otklon od prividne afirmativne akcije”, kazala je Tereza za Bar Info i Radio Bar. 
 

 

Program 2018. će se održati od 8. januara do 25. maja 2018. godine u Rejkjaviku, glavnom gradu Islanda. Stipendije pokrivaju putne troškove, stanovanje u kampusu i troškove dnevnog boravka tokom petomjesečnog perioda, pored akademskog programa. Nakon završetka programa, studentima će biti dodijeljena postdiplomska diploma iz međunarodnih rodnih studija.
 
University of United Nations  (UNU) je globalna think-tank i obrazovna institucija koja organizuje studije na postdiplomskom nivou i predstavlja vezu između međunarodne akademske zajednice i sistema Ujedinjenih Nacija. Čine ga 13 instituta i programa u 12 zemalja svijeta. Ima tradiciju dugu oko četrdeset godina, dok je program studija roda počeo sa radom u januaru 2009, a od maja 2013. je zvanično dio Univerziteta Ujedinjenih Nacija. Osnov ovog programa čini saradnja Ministarstva vanjskih poslova Islanda, Univerziteta Ujedinjenih Nacija i Univerziteta Islanda.
 

Inače, Tereza je Osnovnu školu “Kekec” i Gimnaziju “Niko Rolović” završila kao lučonoša. Fakultet političkih nauka, odsjek politikologija, upisala je 2012. godine, kada je i proglašena za studentkinju generacije na svom smjeru. Specijalističke studije završila je takođe na Fakultetu političkih nauka i to politikologiju 2016, a novinarstvo 2017. godine. Trenutno se nalazi na postdiplomskim magistarskim studijama na istom fakultetu, odsjek Međunarodni odnosi. Osim stipendija Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore i Opštine Bar za talentovane studente koje je dobijala tokom cijelog studiranja, Tereza je 2015. godine dobila i stipendiju Konrad Adenauer fondacije za društveno i politički angažovane i nadarene studente. Trenutno radi u Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Bar kao koordinator prve pomoći i omladine.