Društvo

XXI sjednica SO Bar, Aleksandra Grabež nova sekretarka

by Željko Milović | 22:12:2017 | 15:48:27

Danas je započelo zasijedanje XXI sjednice SO Bar.
 
Sjednica je otpočela imenovanjem novih odbornika – umjesto Dejana Škerovića, Sloba Pajovića i Đura Pejovića u ime kluba DPS novi odbornici su dr Veselina Vučetić, Nikica Purlija i Velija Mehović, dok je sa liste DEMOS-a dr Srđana Kalinića zamijenio Bogić Mitrović. Takođe je objelodanjeno da će Ranka Cica Šljivančanin i Aleksandar Rakočević ubuduće dejstvovati u sklopu Ujedinjene Crne Gore.
 
Prvi sat zasijedanja obilježio je niz proceduralnih reakcija od strane opozicije, zatim glasanje po zahtjevu Sava Vujoševića (DEMOS) o dopuni dnevnog reda (sva četiri zahtjeva odbijena), te minut ćutanja tragično preminulom Đuru Pejoviću, koji je bio odbornik DPS-a.
 
Prva tačka dnevnog reda bila je usvajanje ostavke sekretara SO Bar Steva Pejovića, na čije je mjesto, nakon kraće rasprave, većinom glasova imenovana mr Aleksandra Grabež, takođe iz redova Socijaldemokrata. Grabež (1978) je diplomirana pravnica, koja je završila fakultet u Podgorici 2001, a postdiplomske studije u Kragujevcu 2009. godine. Pravosudni ispit odbranila je aprila 2014, a Advokatski ispit juna iste godine. Radila je u Luci Bar kao rukovodilac pravnih poslova i u Port of Adria kao sekretar kompanije.
 

Nakon toga, sa 21 glasom „za“, sedam „protiv“ i jednim „uzdržanim“ imenovana je za predstavnika Opštine Bar u Odboru direktora d.o.o. „Vodacom“ Tivat Marija Marković iz opštinskog Sekretarijata za ekonomiju i finansije. Dejan Đurović (DF) je postavio pitanje predsjedniku Opštine zašto uopšte Barani izdvajaju veliki novac za funkcionisanje „Vodacoma“, na šta mu je dr Zoran Srzentić odgovorio da je riječ o agenciji koja se bavi vodosnabdijevanjem i da je uslov kreditnog investitora, KfW banke, bio da postoji Agencija preko koje će ići uplate i realizacija projekata.
 
Uvodna izlaganja povodom treće tačke dnevnog reda, Prijedloga Odluke o Budžetu Opštine Bar za 2018. godinu, podnijeli su Vido Dabanović, sekretar Sekretarijata za investicije, imovinu i zastupanje i Nevenka Čučković, sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomiju u Opštini Bar.
 
Čučković je navela da je Budžet Opštine Bar za narednu 2018. godinu planiran na 20.110.000€, od čega je za kapitalni predviđeno 8.110.000€, za tekući 10.469.940€, a za otplatu duga 1.530.060€. Po njenim riječima, izrada Budžeta Opštine Bar zasnovana je na mjerama ekonomske politike države Crne Gore i politike budžetske potrošnje, koja ima za cilj finansiranje budžetskih izdataka iz realnih izvora, ostvarivanje planirane budžetske ravnoteže primitaka i izdataka, te izvršavanje obaveza koje se odnose na tekuću budžetsku potrošnju, kapitalne izdatke i otplatu duga. Istakla je kako se očekuje da prihodi tekućeg budžeta za 2018. budu 12.000.000€, od sopstvenih prihoda Opštine i od državnih ustupljenih Opštini.
 
Vido Dabanović je naveo da su u kapitalnom budžetu sredstva koja će biti utrošena za kapitalne investicije, te da je Budžet u kapitalnom dijelu povećan za 60% u odnosu na prošlu godinu, a potrošnja smanjena za 18%. Budžet je, po njemu, rezultat izlaženja u susret potrebama građana, zbog poboljšanja uslova za život građana u svim mjesnim zajednicama završetkom infrastrukturnih priojekata. Značajan priliv sredstava u narednoj godini, kazao je, očekuju od legalizacije bespravno podignutih objekata, i sva sredstva biće upotrijebljena za komunalno opremanje i potrebnu infrastrukturu, prema prioritetima.
 
U prijepodnevnom dijelu zasijedanja otpočelo je i obrazlaganje amandmana na Budžet Opštine koji su podnijeli dr Zoran Srzentić, Muharem Muratović, Petar Niković, Neđeljko Lale Čović i Savo Pavlović.