Društvo

Turistička taksa i Porez na nepokretnosti – preko 100%

| 29:12:2017 | 20:04:28

Uprava lokalnih javnih prihoda je zadužena za poslove utvrđivanja, kontrole i naplate lokalnih javnih prihoda. Ovaj organ koji po sistematizaciji ima dva odjeljenja - razrez i lokalnu poresku inspekciju, zadužen je za naplatu soptvenih prihoda. Kroz aplikaciju eterrapn rade se prihodi poreza na nepokretnosti za fizička i pravna lica i za turističku taksu. Oba prihoda su realizovana preko 100%.
 
U 2017. godini plan po budžetu je 5.700.000 eura za glavni sopstveni prihod - porez na nepokretnosti. U ovom trenutku naplata je, na dan 29. decembar, 6.031.121 eura. 

 
Porez na nepokretnosti se od 2003. godine radi u Opštini Bar. U toj godini naplata je bila oko 400.000€, da bi na kraju 2017. došli do preko 6.000.000€.
 
“Pored nas u Upravi, zaslužni su naravno i naši građani, kako rezidenti tako i nerezidenti, koji iz godine u godinu pokazuju sve veću poresku disciplinu. Rad na evidenciji je konstantno prisutan i čini mi se da smo i tu, pored svih problema, napravili određeni pomak. Naravno, poreska inspekcija ima obavezu da neselektivno djeluje. Pošta CG je ove godine odradila dobar posao sa dostavom obavještenja o poreskom dugu, a dostava poreskih rješenja godišnjih mora se još popraviti u narednom periodu. Svi znate da je dostava jedan od glavnih problema, jer je to početak svakog upravnog postupka. Lokalni parlament je na inicijativu SNP prihvatio da se preispita tržišna vrijednost od 1.500 eura po m2, koju je dostavio MONSTAT i pozitivnim rješenjem građani nisu morali da plaćaju 20% veći porez u odnosu na 2016, što sam rekao i na skupštini lokalnog parlamenta. Pored toga, razvili smo mehanizam rada da poreski inspektor po parceli može identifikovati i naći objekte koji nemaju pravu adresu. Evidencija je vrlo bitna i na tome treba još više raditi u narednom periodu. Vi sad i tehnički možete danas mnoge stvari riješiti, tako da u narednom periodu očekujemo poboljšanje postojećeg softwera”, kaže Dejan Klikovac, direktor Uprave lokalnih javnih prihoda.

 
Po njegovom mišljenju, ažuriranje baze podataka na osnovu podataka Uprave za nekretnine predstavlja problem, jer je promijenjen program u katastru i mora se raditi na poboljšanju tog dijela posla. Radi se na otkrivanju novih poreskih obveznika na terenu koji nijesu prijavili postojanje objekta poreskom organu, a ima ih i koji nisu upisani ni u kastastru nepokretnosti Opštine Bar.
 
“Profesionalno moram reći da je ovo vrlo kompleksan posao koji se trudimo da bude što više transparentan, neselektivan...  U ovoj, vrlo teškoj godini, ostvarili smo dobar rezultat naplate, uz mogućnost da se još više realizuje, kako postojeći sistem tako i sama naplata. U tome vidim i svoj lični doprinos zajedno sa kolegama iz službe. Takođe, u prethodnom periodu dobili smo tri nagrade za najbolju praksu od OEBS-a, GiZ-a i Evropskog pokreta”, zaključuje Dejan Klikovac.