Društvo

Trinaest odsto više dozvola za barske lovce

by Željko Milović | 21:01:2018 | 14:29:20

DOO “Lovstvo“ Bar izdalo je do sada 507 dozvola za lov, što je 13% više nego prethodne godine, a Finansijskim planom, kojeg prati i Plan javnih nabavki za narednu godinu, ukupan prihod i rashod planiran je na 138.000 eura.
 
“Ovaj i drugi parametri, poput uplaćenog PDV-a, ostalih poreza, doprinosa i prireza, svjedoče o uspješnom poslovanju. Zarade i doprinosi zaposlenima se uplaćuju na vrijeme i redovno kao i obaveze prema dobavljačima. Za potrebe lovočuvarske službe nabavljena su još dva odgovarajuća vozila, nove uniforme i obuća, tako da su stvoreni svi uslovi za rad i obavljanje kontrole na terenu. Kancelarije Društva takođe su renovirane i opremljene neophodnom tehničkom opremom”, ističe za Bar Info i Radio Bar izvršni direktor DOO “Lovstvo” Bar Mladen Đuričić, i dodaje da su obaveze u vidu Zakonom određene naknade za korišćenje lovišta resornom Ministarstvu i Lovačkom savezu Crne Gore izmirene u punom iznosu i predviđenom roku.
 
“Treba naglasiti da je, u saradnji sa istim subjektima, u više navrata organizovano i polaganje lovačkog ispita, čime je i ove godine više od 50 mladih ljudi steklo uslove za bavljenje lovom kao sportom i plemenitom vještinom koja je utemeljena u crnogorskoj tradiciji”, kaže on.
 
Sezona lova na divlje svinje trajaće do 31. januara, dok će se lov na štetočine (šakale i lisice) organizovati i u februaru na unaprijed određenim terenima.
 

“Na interesovanje lovaca koji dolaze iz inostranstva, već osjetno umanjeno zabranom izvoza divljači iz Crne Gore u zemlje Evropske unije, veoma negativno je uticalo ukidanje trajektne linije Bar-Bari. Ne želeći da se odrekne ovog važnog prihoda, istovremeno turističke promocije Bara i Crne Gore kao destinacije, rukovodstvo Društva ulaže napore da animira što veći broj ino-lovaca”, objašnjava Đuričić.
 
DOO  “Lovstvo” Bar je Društvo za uzgoj, zaštitu i lov divljači koje gazduje lovištem “Bar”. Ugovor o korišćenju lovišta na deset godina zaključen je sa ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja 23. maja 2012. godine. U skladu sa ugovorenim obavezama i uslovima korišćenja lovišta Društvo uspješno sprovodi mjere u okviru svojih djelatnosti, čemu svjedoče pozitivna mišljenja resornog ministarstva i sekretarijata odnosno predsjednika Opštine.
 
Uspostavljanjem lovnih zabrana na određenim djelovima teritorije kojom gazduje, te redovnim kontrolama poštovanja lovostaja i prihranom divljači u sušnom periodu, Društvo održava stanje populacije divljači na optimalnom nivou, što stručne službe i javnost veoma pozitivno ocjenjuju. Treba istaći i učešće u akciji vakcinisanja i kontrole divljači koja se sprovodi u svim zemljama regiona. Ispunjavanjem zadate kvote DOO “Lovstvo“ Bar je doprinijelo da Lovački savez Crne Gore u ovom projektu ostvari odlične rezultate, što je potvrdio i pohvalio stručni tim Evropske unije.