Društvo

Jelušić: Dio para Morskog dobra komunalnim preduzećima

by POBJEDA | 21:01:2018 | 16:21:46

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore iniciralo je izmjenu modela raspodjele prihoda od naknade za korišćenje morskog dobra da bi, kako se ističe, primorske opštine kvalitetnije ispunjavale ugovorene obaveze.
 
Kako je "Pobjedi" kazao direktor ovog preduzeća Predrag Jelušić, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave Javno preduzeće svoj prihod dijeli sa šest primorskih opština na čijoj se teritoriji ostvaruje prihod.
 
“Podaci govore da je od 2012. godine, direktno u kase primorskih opština ukupno prenešeno 16,7 miliona eura, sa namjenom održavanja komunalnog reda, hortikulturalnog uređenja i javne rasvjete u zoni morskog dobra. I pored značajnih sredstava koje se slivaju u opštinske kase, neke od njih nijesu u stanju da obavljaju navedene ugovorne obaveze”, kazao je Jelušić.
 
Upravo zbog toga, kako ističe, Morsko dobro je pokrenulo postupak izmjene zakonskih rješenja sa predlogom da se od 50 odsto sredstava koja se prenose lokalnim upravama Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja, 20 odsto prenesu direktno komunalnim preduzećima u tim opštinama.
 
“Cilj je da se efikasnije obavljaju poslovi održavanja čistoće, zelenih površina i bujičnih kanala u zoni morskog dobra”, naveo je Jelušić.
 
Kako je istakao, jedan od važnijih projekata koje Morsko dobro realizuje u saradnji sa opštinom Bar i Ministarstvom održivog razvoja i turizma je izgradnja saobraćajnice, šetališta i trga u Sutomoru. Uskoro se dobija idejno rješenje, nakon čega Jelušić kaže da ih očekuje izrada glavnog projekta i početak realizacije uređenja obalne zone u Sutomoru.