Društvo

Joličić: Društvo davalaca radi zahvaljujući Luci i Opštini

by Ivanka Leković | 26:01:2018 | 13:03:05

Dobrovoljno davalaštvo krvi u Crnoj Gori je u krizi. U Baru 49 godina postoji DDDK “Luka Bar”, i oni se nose sa problemima, ali se nadaju da će, kako kažu, uz pomoć Opštine i AD Luka Bar uspjeti da ih prevaziđu i nastave svoju humanu misiju.

“Društvo funkcioniše zahvaljujući pomoći Luke Bar i Opštine Bar, dok je pomoć ostalih sponzora svedena na minimum. Sponzorstvo Luke Bar traje od osnivanja Društva. Zbog ekonomskih teškoća ova pomoć je smanjena, međutim, ona traje i dalje, a menadžment Luke će podržavati ove aktivnosti. Društvo duguje zahvalnost Luci Bar za svoj nastanak, a najvećim dijelom i za svoj opstanak tokom svih ovih godina. Pomoć Opštine Bar Društvo dobija povodom određenih aktivnosti (akcije sa maturantima, memorijal ‘Ljubo Joličić’ i druge akcije), a značajan pomak u stabilizovanju finansiranja predstavlja odluka SO Bar o dodjeli sredstava NVO, koja će iznositi 0,5% Budžeta za 2018. godinu”, kazao je za Radio Bar i Bar Info  predsjednik DDDK “Luka Bar” Božo Joličić.

“Zbog smanjenja pomoći od strane Luke, neznatnih donacija ostalih privrednih subjekata, uz činjenicu da će sredstva za nevladine organizacije predviđena Budžetom uslijediti tek kasnije, sada Društvo nije u mogućnosti da funkcioniše kako treba. Obratili smo se za pomoć Opštini - gradonačelniku, dr Zoranu Srzentiću i predsjedniku Skupštine Radomiru Novakoviću, da nam obezbijede sponzora za pokrivanje troškova obroka oporavka. Riječ je o obroku davaocu poslije davanja krvi, koji predstavlja značajnu stavku u troškovima, koja mjesečno iznosi do 300 eura, zavisno od broja datih jedinica krvi. Ova pomoć, uz dalju pomoć Luke, mogla bi da omogući Društvu da nastavi sa aktivnostima do pristizanja sredstava iz  Budžeta. S obzirom na postojeće okolnosti, ubuduće je potrebno insistirati da se izdvajaju veća sredstva za NVO, kako bi Društvo moglo pokrivati troškove svojih aktivnosti”, smatra Joličić.


Društvo dobrovoljnih davalaca krvi u 2017. godini realizovalo je planirane aktivnosti, nastojeći da obezbijedi krv svima kojima je potrebna. “Međutim, bilo je slučajeva kad to nijesmo bili u mogućnosti, jer su rezerve evidentiranih davalaca bile potrošene. Ovakvi slučajevi su bili rijetki, ali je potrebna propagandna aktivnost i povećanje broja davalaca”, navodi Joličić.

On smatra da je davalaštvo u krizi zbog ekonomskih teškoća, ali da to nije jedini razlog. Društva - klubovi dobrovoljnih davalaca udružili su se u Asocijaciju i tražili donošenje Izmjena i dopuna Zakona o  obezbjeđivanju krvi. On ističe da se u postojećem zakonu ne pominju davaoci, iako su neki crnogorski klubovi stariji od 60 godina.

DDDK “Luka Bar“ osnovano je 1969. godine. Do sada, kroz Društvo je prošlo preko 10.000 davalaca. Funkcioniše na način što građani putem telefona prijavljuju da im treba krv, a aktivista Društva sa spiska pronalazi adekvatnog davaoca, odvozi ga na transfuziju, potom na obrok oporavka i kući. Društvo koristi vozilo “Škoda fabia”, koje im je prije devet godina donirala Opština Bar.