Društvo

VIDEO: UPS učestvovala u spašavanju izbjeglica na moru

| 30:01:2018 | 15:18:45

Italijanska ribarica “Erica” na kojoj se nalazi 17 izbjeglica iz Sirije, među kojima je i četvoro djece, stigla je u luku Zelenika. Pomoć u njihovom dovođenju iz međunarodnih voda u luku pružila je i Uprava pomorske sigurnosti iz Bara.


“Upravi pomorske sigurnosti je jutros oko 7 časova od strane posade italijanskog plovila ‘Erica’ upućen poziv za pomoć oko pristajanja u našu luku. U stalnoj komunikaciji sa članovima posade saznali smo da ih ima 17, te da ima žena i djece. Pratili smo kretanje ribarice i vidjeli da želi da uđe u naše more, pa smo obavijestili službenike Sektora granične policije – Regionalnog centra granične policije ‘Jug’. Oni su reagovali shodno svojim nadležnostima, a naša ekipa je ostala na moru u slučaju eventualnog spašavanja. Srećom, sve se dobro završilo”, ističe, pored ostalog, Safet Kočan, direktor Uprave pomorske sigurnosti.
 
Širu verziju njegove izjave možete čuti na ovom videu: