Društvo

Dobijen spor protiv bivših zakupaca barske marine

| 31:01:2018 | 13:18:57

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva saopštilo je da je postupak pokrenut zbog jednostranog raskida Ugovora o prodaji akcija AD Marina Bar, okončan u korist Vlade Crne Gore.
 
Nakon prijema Obavještenja o jednostranom raskidu Ugovora, jedna od članica Konzorcijuma sa kojim je bio zaključen Ugovor-SIA Multikapitals, pokrenula je arbitražni postupak protiv Države i IRF-a, Fonda PiO i ZZZCG.
 
“Jednostranim raskidom ugovora sa investitorom koji nije izvršavao obaveze u skladu sa Ugovorom o prodaji akcija, država je pokazala odgovornost prema imovini čiji je većinski vlasnik”, kazali su iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.