Društvo

FPE i univerzitet iz Drača potpisali ugovor o saradnji

by Željko Milović | 03:02:2018 | 16:43:54

Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar (FPE) Univerziteta “Adriatik” i Fakultet za biznis Univerziteta “Aleksander Moisiu” iz Drača juče su potpisali Memorandum o međusobnoj saradnji u cilju podizanja kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja Crne Gore i Albanije.
 
Kako je rečeno, saradnja između ugovorenih strana će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti, odgovornosti, zajedničkog planiranja i usklađivanja aktivnosti obostranog interesa, međusobnog informisanja i autonomnosti obje strane.
 
“Bilateralna saradnja dvije institucije, zasnivaće se na podizanju međunarodne saradnje u koordinaciji sa institicijama visokog obrazovanja iz Crne Gore, Albanije i regiona, podizanju i izgradnji stepena informisanja studenata, rukovodeći se tolerancijom, razumijevanjem i podsticanjem prava na različiti stav i mišljenje, obezbijeđivanjem redovne i blagovremene komunikacije i razmjenom informacija koje će omogućiti realizaciju novih zajedničkih projekata”, kaže se u saopštenju nakon skupa.
 

U sklopu prve posjete Univerzitetu “Aleksander Moisiu” organizovana je i panel diskuja, na kojoj je profesor FPE prof. dr Jelena Ćeranić održala gostujuće predavanje studentima iz Drača iz oblasti ekonomije i prava Evropske unije, nakon kojeg su se, kroz interaktivni razgovor, upoznali i sa procesom pristupanja ove dvije zemlje EU.
 
Predstavnici dva fakulteta prisutnima su predstavili koncept ISS 2018 – prve ljetnje škole na engleskom jeziku, koja će se održati u Baru, na Fakultetu za poslovnu ekonomiju od 3. do 14. septembra 2018.