Društvo

Nelegalno nasuli zemlju koja se spira na plažu Štrbine

by Željko Milović | 23:02:2018 | 11:23:24

Postupajući po prijavi građana u vezi deponovanja veće količine zemlje na lokaciji iznad plaže Štrbine u Sutomoru, na dijelu zemljištva u vlasništvu Opštine Bar i u zoni Morskog dobra, Komunalna policija je izašla na lice mjesta i utvrdila činjenično stanje.

 
“Na lokaciji iznad plaže Štrbine u Sutomoru, na dijelu zemljištva u vlasništvu Opštine Bar i u zoni Morskog dobra, nalazi se veća količina deponovane zemlje. Velika količina atmosferskih padavina i aktiviranje obližnjeg potoka uslovili su spiranje i odron zemlje na plažu. Prilikom vršenja komunalnog nadzora, Komunalna policija Opštine Bar nije zatekla počinioce prekršaja, te nije mogla preduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Pozivamo sve građane, nevladine organizacije i privredna društva da u slučaju posjedovanja materijalnih dokaza (video zapisa, fotografija i sl.) lica koja vrše istovar građevinskog i drugog materijala na javnoj površini bez odobrenja nadležnog organa Opštine Bar i deponovanje komunalnog i građevinskog otpada prilože, kako bi se protiv počinioca prekršaja preduzele mjere i radnje iz nadležnosti ove službe shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima i Zakona o upravljanju otpadom”, stoji u saopštenju VD načelnika Komunalne policije Steva Pejovića