Društvo

Predrag Ristović vd direktora Turističke organizacije

| 12:03:2018 | 13:48:41

Izvršni odbor (IO) Turističke organizacije Bar je, na sjednici održanoj 10. marta, donio odluku da se za vršioca dužnosti direktora imenuje Predrag Ristović iz Bara, član IO.
 
Njemu rad na toj funkciji započinje sjutra, a trajaće do imenovanja direktora po Javnom konkursu.
 
Dosadašnjoj direktorici TO Bar Nedi Ivanović, koja je na ovoj funkciji gotovo 20 godina, mandat ističe danas.
 
Odredbom člana 52, stav 3, Statuta Turističke organizacije Opštine Bar propisano je da vršilac dužnosti ima prava, obaveze i odgovornosti direktora.
 
Predrag Ristović je u posljednja dva mandata član Izvršnog odbora TO Bar. Završio je Fakultet za poslovnu ekonomiju Bar, a zapošljen je na mjestu direktora Komunalnog sektora firme Komunalne djelatnosti doo. Gotovo deceniju je bio predsjednik Mladih ekologa Bara, i istaknut je u akcijama koje imaju za cilj ekološko uređenje barske opštine.