Društvo

Marković: Vlada će snažno podržavati Bar

| 27:03:2018 | 17:22:48

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković poručio je danas rukovodstvu Opštine Bar i državim funkcionerima iz Bara da je zadovoljan visokim stepenom realizacije projekata u barskoj opštini, ali je zatražio od rukovodstva Bara da potencijale Opštine ne sagledava samo sa lokalnog aspekta već da aktivira sve potencijale kojima Bar može i treba da doprinosi razvoju cijele Crne Gore.
 
Premijer je u tom kontekstu istakao značaj autoputa Bar-Boljare, buduće Jadransko-jonske ceste, pruge Bar – Beograd i Luke Bar.
 

Nakon što je informisan o lokalnim razvojnim projektima premijer je informisao rukovodstvo opštine Bar na čelu sa predsjednikom Opštine dr Zoranom Srzentićem i predsjednikom Skupštine opštine Radomirom Novakovićem, da će Vlada snažno podržavati Bar, kao i ostale opštine koje uspješno realizuju svoje projekte i time doprinese povećanju životnog standarda i kvaliteta života građana.
 
Premijer Marković je zatražio od rukovodstva Opštine Bar da odmah pokrenu odgovarajuće procedure kako bi sadašnji lokalni putni pravac Vladimirske krute – Bar – Sutorman – Virpazar bio rekonstruisan, ali i prekatogorizovan u regionalni put, čime bi Bar i Ulcinj dobili novi kvalitetan alternativni putni pravac ka unutrašnjosti Crne Gore.
 
Na sastanku je razrađeno nekoliko ideja rješavanja problema saobraćajnih gužvi u turističkoj sezoni, pri čemu je zauzet stav da ove sezone treba problem riješiti makar privremeno, ukoliko do sezone ne bude moguće implementirati trajno rješenje. Premijer je naglasio da će za takav važan projekat obezbijediti finansiranje čim lokalno rukovodstvo obezbijedi odgovarajuće projekte i procedure.
 
Predsjednik Vlade Crne Gore i rukovodstvo Opštine Bar razmijenili su mišljenja i o drugim razvojnim temama od lokalnog značaja kao i od važnosti za Crnu Goru u cjelini.
 

Premijer je rekao rukovodstvu Opštine Bar da je ustanovio praksu odlaska u lokalne zajednice kako bi otvorenim razgovorima sa rukovodstvima opština ubrzao realizaciju razvojnih projekata.
 
“Na taj način treba da brže i uspješnije valorizujemo potencijale i kreiramo u Crnoj Gori novu vrijednost koja treba se reflektuje u otvaranju novih radnih mjesta, zapošljavanju ljudi i povećanju standarda građana”, rekao je predsjednik Vlade. Dodao je da posebno važnim smatra praksu koju je uveo današnjom posjetom da ovim sastancima prisustvuju i državni funkcioneri iz opštine o kojoj je riječ.
 
Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branimir Gvozdenović i ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, kao i državni funkcioneri iz Bara: potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Danilo Gvozdenović, izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Danilo Orlandić, direktor Uprave pomorske sigurnosti Safet Kočan, direktorica Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore Anastazija Miranović, generalni direktori Direktorata za pomorski saobraćaj Vladan Radonjić, sport Miloš Lalević, kulturno-umjetničko stvaralaštvo Dragica Milić, javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu Dr Miro Knežević, savjetnik potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku Alen Nikezić i poslanik u Skupštini Crne Gore Mićo Orlandić.