Društvo

Premijer Duško Marković u posjeti Baru

by Silvija Vukelić | 27:03:2018 | 18:32:12

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković boravio je danas u radnoj posjeti Opštini Bar.
 
Nakon sastanka sa rukovodstvom Opštine, na čelu sa predsjednikom Opštine dr Zoranom Srzentićem i predsjednikom Skupštine Radomirom Novakovićem, premijer je gostovao u Radio Baru. Potom je obišao i lokalitet na kojem je počelo izvođenje radova na realizaciji Projekta vodosnabdijevanja za naselja Zaljevo, Polje, Sv. Ivan, Mala Volujica i Dobra Voda. Tokom radne posjete razgovarao je i sa predstavnicima turističke i pomorske privrede.

 
“Moje prisustvo i današnji razgovori sa rukovodstvom Opštine Bar su usmjereni ja podsticanju razvoja na cijeloj teritoriji opštine, razvijajući saobraćajnu komunalnu i društvenu infrastrukturu, kako bi nesporni potencijal Bara bio osnov za veći kvalitet života ovdje, ali i za cijelu Crnu Goru”, kazao je Marković i istakao da želi lično, sa Vladom i svojim timom, dati snažan akcenat valorizaciji tog resursa i boljeg kvaliteta života na ovom prostoru.
 
“Bez vode nema života. Vi ste ovdje bili pred ozbiljnim i stalnim životnim izazovom i iskušenjem. Mi želimo da tim iskušenjima i toj vašoj nedaći stanemo na kraj i da ovom, ali naravno i drugim investicijama ovdje, na ovom izdašnom barskom prostoru, stvorimo sve uslove za lijep i komforan život. Moje prisustvo ovdje nije marketinško. Ono je potvrda spremnosti i odlučnosti Vlade da garantuje realizaciju ne samo ovog , nego i mnogih drugih projekata o kojima smo danas razgovarali”, kazao je Marković.

 
Pored ostalog, najavio je izgradnju još dvije dionice autoputa, “paralelno stvarajući pretpostavke za Jadransko-jonsku cestu, kako bi Bar povezali sa tim kapitalnim infrastrukturnim projektima koje će nas dalje povezati sa Evropom i na zapadu i na istoku”.
 
Marković je istakao da takođe žele da unaprijede i lokalnu infrastrukturu.
 
“Danas smo se dogovorili da uđemo u stvaranje pretpostavki za radove na putu Bar -Virpazar preko Sutormana. Investicija je vrijedna oko 20 miliona eura. Ako nam ove godine date idejni projekat, on će 2019. biti u Kapitalnom budžetu”, najavio je Marković i dodao da će Vlada sa lokalnom samoupravom  raditi na svakom pitanju važnom za egzistenciju, “a na taj način radimo i za opšte dobro naše države”.
 
“Bar je grad po kojem se Crna Gora prepoznaje. Bar je slika Crne Gore, multietničkog, multikonfesionalnog sklada. Ovdje žive ljudi različitih vjera i nacija u najboljem skladu, u onome što čuva Crnu Goru i njene vrijednosti. Kulturna baština Bara nije samo poznata u Crnoj Gori, nego i širom planete. Vjerujem da smo danas dali jednu dobru osnovu kako zajedno Vlada i rukovodstvo Opštine Bar, odnosno administracija lokalne samouprave, može da uradi više da bi se u Baru živjelo ljepše i kvalitetnije, a samim tim i u Crnoj Gori“, istakao je predsjednik Marković u odgovoru na novinarsko pitanje o rezultatima posjete Baru.
 
Predsjednik Opštine Bar dr Zoran Srzentić kazao je novinarima da su dobili podršku predsjednika Vlade za sve projekte o kojima su razgovarali, te da su imali konkretne zaključke i da će sve projekte zajednički realizovati.
 
“Naročito je važna sanacija puta preko Sutormana, ne samo kao alternativni put turističke potencijale našeg grada, nego će omogućiiti da se Bar širi prema padinama Sutormana i Rumije, jer mi smo ovaj dio naše obale rezervisali za hotele, a ne za stanogradnju”, istakao je dr Srzentić i dodao da je u toku je izrada planske dokumentacije.

 
“Dobili smo podršku i za sve ostale projekte koje smo pokrenuli, a to su Slobodna zona, bolja iskorištenost potencijala Luke Bar, nova bolnica, jer ova postojeća za 10 godina neće moći odgovoriti potrebama građana Bara i turista”, kazao je dr Srzentić.
 
Sekretar Sekretarijata za imovinu i investicije Vido Dabanović govorio je o Projektu vodosnabdijevanja naselja Zaljevo, Polje, Sv. Ivan, Mala Volujica i Dobra Voda.
 
Prva faza realizacije, kako je kazao, obuhvata izgradnju pristupne saobraćajnice i rezervoara “Zaljevo 1“ kapaciteta u prvoj fazi 500 m3, izgradnju priključka na Regionalni vodovod sa mjerno-regulacionim blokom za preuzimanje  u zavisnosti od potreba, kao i izgradnju cjevovoda za prihvat vode iz Regionalnog vodovoda i cjevovoda distributivnog za naselja Polje i Sv. Ivan u dužini od 1.922 m.
 
“Ukupna investiciona vrijednost prve faze projekta je 960.000€, a finansiraće se iz sredstava kfW banke i budžeta Opštine Bar. Radove će izvoditi ‘Jedinstvo’ iz Užica, a nadzor nad izvođenjem radova vršiće njemačka firma ‘Dahlem’. Realizacijom ovog projekta riješiće se vodosnabdijevanje prostora od 600 hektara, gdje živo oko 10.000 stanovnika”, kazao je Dabanović.

 

U drugoj fazi ovog projekta, kako je najavio, biće regulisano vodosnabdijevanje naselja Dobra Voda i Volujica, kroz izgradnju dva rezervoara i distributivnog vodovoda.
 
“Ovih dana završavamo radove iz oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda vrijedne preko 8,3 miliona eura na prostoru centra grada, Bjeliša, Šušanja, Sutomora, Čanja, gdje je ukupno položeno preko 27.000 m cijevi profila DN250 do DN1000. Svi su radovi uspješno realizovani. Ove projekte smo partnerski radili sa Vladom Crne Gore, Njemačkom kfW bankom Vodacomom, VIK-om Bar i građanima Bara”, kazao je Dabanović.