Društvo

Intervju premijera Duška Markovića Radio Baru, prvi dio

by Vjera Knežević Vučićević | 27:03:2018 | 22:25:57

Premijer Duško Marković je tokom radne posjete Baru bio gost i Radio Bara. U razgovoru sa Vjerom Knežević Vučićević govorio je o aktuelnim temama na lokalnom i državnom nivou, razvojnim potencijalima Bara u oblasti infrastrukturnih projekata, valorizaciji turističkih potencijala, pomorstva, socijalnoj problematici, kao i izazovima i prioritetima na putu Crne Gore ka Evropskoj Uniji. Razgovor prenosimo integralno, u dva nastavka.
 
RADIO: Prije naše medijske kuće bili ste u Opštini Bar. Kakvi su vaši utisci nakon razgovora sa čelnim čovjekom barske opštine dr Zoranom Srzentićem i njegovim saradnicima?
MARKOVIĆ: Posjeta Baru bila je već duže vremena u planu, ali je iz različitih objektivnih razloga prolongirana, tako da smo moji saradnici i ja tek danas bili u prilici da se sretnemo sa predsjednikom opštine i njegovim timom i razgovaramo o svim pitanjima važnim Bar, za njegove građane i kvalitet života ne samo njihov, već i svih stanovnika Crne Gore. Bar ima značajne resurse i potencijale koji mogu i treba da doprinesu opštem dobru cijele države. Danas smo ovdje imali veoma dobar, važan sastanak u interesantnom formatu, konkretno razmatrali svako važno razvojno pitanje, ali i o izazovima kako da ta razvojna pitanja “stavimo na sto” što prije i sve razvojne potencijale valorizujemo u što kraćem roku. Pri tome je neophodno da njihovo rješavanje oročimo i metodološki dogovorimo način rada po tom pitanju.
 
RADIO: Nakon gostovanja na našem radiju, obići ćete i neka barska naselja. Koja su to naselja i zbog čega baš ona?
MARKOVIĆ: Obići ćemo one lokalitete u barskoj opštini gdje trenutno realizujemo važne projekte u oblasti društvene i komunalne infrastrukture koja su ključna za kvalitet života građana na tom prostoru. Pitanje vodosnabdijevanja žitelja Svetog Ivana, Zaljeva i Polja je ključno za kvalitet života, za komfor ljudi na tom prostoru. Opština Bar i Vlada su zaista odlučni da na taj izazov, na taj problem stave tačku. Danas počinju radovi na vodovodnoj mreži vrijednosti preko milion eura, koji će biti završenI u najkraćem mogućem roku i vjerujem da je to najbolja moguća poruka da se i lokalna samouprava i Vlada bave pitanjima koja su važna za građanina, a iznad su politike i političkih interesa.

 
RADIO: Kako vidite razvojne potencijale Bara koji je, složićete se, jedna od najperspektivnijih opština u Crnoj Gori?
MARKOVIĆ: Bar ima izuzetne potencijale gotovo u svim sektorima naše ekonomije - od turizma, preko pomorske privrede, do poljoprivrede... Ono što će se raditi neće doprinositi isključivo razvoju Bara, nego i cijele Crne Gore i njenoj ekonomiji. Dovoljno je reći samo da Bar ima svoju Luku koja je sa širim okruženjem povezana prugom Bar-Beograd, da će uskoro Bar biti povezan i novim auto-putem, ne samo kroz Crnu Goru, već će se povezati sa auto-putem kroz Srbiju i dalje prema centralnoj i zapadnoj Evropi... Uz to Bar će, s obzirom da je nadomak veoma vrijednog društvenog potencijala kao što je podgorički aerodrom, biti na raskršću ovih važnih saobraćajnica uključujući i Jadransko-jonsku cestu uz našu obalu. To je nešto što će u kratkom roku Baru dati izvanrednu priliku da se razvija u željenom smjeru u smislu održivog razvoja, u kojem će građani imati priliku da shodno potrebama i mogućnostima prošire potencijal iz Bara na cijelu Crnu Goru, a ekonomiju učiniti značajno kvalitetnijom nego što je u ovom momentu. Ako negdje imamo dobru priliku da potencijale stavimo u funkciju razvoja cijele zemlje, onda je to Bar. S tim u vezi zaista sam obradovan što smo danas sa predsjednikom opštine i njegovim timom razgovarali ne samo o kapitalnim infrastrukturnim projektima koji će biti otvorena vrata u svijet Baru, nego i razvoju saobraćajne i ostale infrastrukture koja će biti u funkciji sveukupnog napretka Crne Gore.
 
RADIO: Pomenuli ste najznačajniji privredni subjekat na nivou barske opštine, ali i jedan od najbitnijih u Crnoj Gor i- Luku Bar. Već dugo se govori o privatizaciji najvećeg barskog kolektiva- mediji javljaju o nekim novim potencijalnim investitorima... Kakav je Vaš stav u pogledu toga?
MARKOVIĆ: Poznato je da smo započeti proces privatizacije Luke Bar u proteklom periodu zaustavili zbog toga što smo procijenili da tek dolazi vrijeme kada za Luku Bar treba da tražimo strateškog investitora. I to ne samo investitora koji ima novac, već i znanje i sposobnost da taj resurs pretvori u opšte dobro Crne Gore i cijelog Mediterana. Mi vjerujemo, a na to nam ukazuju i naši investicioni partneri - Luka Bar u perspektivi ima najveći potencijal i biće najkvalitetnija tačka na sjevernom Mediteranu. Upravo zbog toga sada pokušavamo da sopstvenim snagama Vlade i lokalne samouprave „iščistimo“ stvari na terenu - od planske dokumentacije, preko segmentacije preduzeća do definisanja pravila i procedura što će nam omogućiti da dobijemo investitora koji ima ovaj potencijal. A imamo investitore takvog renomea svaki dan... Crnogorska javnost je registrovala da sam skoro imao razgovor sa vlasnikom čuvene luke u Dubaiju, jedne od najreprezentativnijih luka na svijetu, sa nemjerljivim potencijalom, kako u pretovaru roba, tako i u sposobnosti upravljanja. Naravno, mi želimo da odaberemo pravi trenutak. Taj pravi trenutak je da sopstvenim snagama uredimo Luku, naše „domaće dvorište“ da razvojem i unapređenjem kapitalne infrastrukture cijenu Luke Bar podignemo na veći nivo.
 
RADIO: Da li smo daleko od tog trenutka?
MARKOVIĆ: Mislim da nijesmo. Mi bismo mogli čak i u ovoj godini da nađemo investitora tog potencijala, ali ne treba da žurimo. Ipak, sporost nam nije saveznik - moramo imati viziju, moramo iskoristiti priliku, a pri tom Luku Bar ne trebamo privatizovati isključivo radi privatizacije, već nam je cilj stvaranje nove vrijednosti koja donosi novi kvalitet, otvara nova radna mjesta, povećava plate... Ako negdje možemo učiniti pravu stvar za građane Bara, onda je to valorizacija Luke na način kako promišlja Vlada Crne Gore. Dobro je što ovu problematiku na isti način doživljava i opština, a mi nećemo uraditi ništa po tom pitanju dok opredjeljenja ne usaglasimo sa Baranima, odnosno sa rukovodstvom opštine Bar.

 
RADIO: Prije nekoliko mjeseci posjetili ste i kompaniju Port of Adria. Da li ste zadovoljni kako partner Global Ports Holding ispunjava obaveze iz kupoprodajnog ugovora o koncesiji i kako vidite dalji razvojni put ove kompanije?
MARKOVIĆ: Oko uspješnosti ove privatizacije imamo dosta različitih pristupa i mišljenja su podijeljena i u Baru i van Bara i među zaposlenima... Zbog toga sam odlučio da posjetim tu kompaniju. Jedna je stvar govoriti i ocjene donositi „iz papira“ na osnovu prenešenih informacija, a sasvim druga kada dođete na lice mjesta... Mi se moramo ponašati kao odgovorna država, kao odgovorna Vlada - to je postupak privatizacije koji je okončan. Ne možemo svako malo revidirati državne obaveze koje preuzimamo, pa i u procesu privatizacije, jer onda bi od nas svako bježao. Dakle, moguće je da je ta privatizacija mogla biti uspješnija. Ali ja mislim da je ova sasvim dobra i da se investicioni ugovor ispunjava na zadovoljavajući način. U jednom periodu je bilo kašnjenja u njegovoj realizaciji, ali, između ostalog i našom krivicom. Sjećate se da sam ja u tom slučaju parcelizacije govorio kao o lošem primjeru postupanja administracije jer je trajao dvije godine... Investicioni program je gotovo u cjelosti zaokružen, to je globalno poznata kompanija, a mi moramo da se naviknemo da trebamo dati priliku onima sa kojima sarađujemo. U ovom slučaju ima problema i između menadžmenta Luke i Port od Adrie. Moramo skladno funkcionisati u cilju opšteg dobra i razvoja. U principu sam zadovoljan sa tom privatizacijom.
 
RADIO: Značajni privredni subjekat u Baru je i Barska plovidba koja je još uvijek u većinskom državnom vlasništvu. Podsjetimo da su brod „Sveti Stefan“ i linija Bar-Bari-Bar bili zaštitni znak kako Bara, tako i ukupne barske pomorske privrede... Međutim, još uvijek nije pronađen adekvatan brod koji bi zamijenio popularnog „Sveca“. Poznato je i da su građani Bara na poseban, emotivan način bili vezani za tu liniju i da su njeno ukidanje doživjeli sa žaljenjem, od čega je još važnije da je time oko 80 ljudi ostalo bez posla čime je ugrožena i egzistencija njihovih porodica. Kakve su mogućnosti za kupovinu novog broda i upošljavanje domicilnog stanovništa?
MARKOVIĆ: Emocija je nešto što nas pokreće u svakodnevnom životu i svaku emociju treba poštovati. Ali, kada je u pitanju ekonomija i biznis, moramo se rukovoditi onim na čemu počiva cjelishodnost biznisa, profita i opravdanosti, jer emocija može da vas odvede u neracionalno ponašanje koje, kada je u pitanju biznis, mogu stvarati gubitke i glavobolju. Bilo bi poželjno kada bi uspostavili pomorsku liniju na ovoj relaciji. Ona u svakom smislu podrazumijeva kupovinu novog broda. Mislim da u sadašnjem trenutku kompanija nema taj potencijal, jer je to investicija između deset i 15 miliona eura. Postoje opcije da bi se taj problem mogao riješiti za manje novca, ali u svakom slučaju država je ta koja mora da obezbijedi sredstva ili garanciju. Poznato je da smo u trogodišnjem procesu finansijske konoslidacije koji nas tjera da vodimo računa o svakom euru, ne zbog toga što ne želimo da investiramo i u ovu granu naše privrede, već zato što moramo da očuvamo finansijsku makroekonomsku stabilnost kao temelj razvoja. Vlada u ovom trenutku nema prostora da opredjeljuje sredstva za tu namjenu u bilo kom obliku - ili izdvajanjem iz budžeta ili davanjem garancije. Danas ću u Barskoj plovidbi sa menadžmentom razgovarati i o toj temi, to nije zatvoreno pitanje, već potreba i interes svih. Ipak, taj korak se mora načiniti u pravom trenutku i sa mjerom.

 
RADIO: Turistička privreda Bara je tokom posljednjih godina značajno obogaćena izgradnjom nekoliko hotela visoke kategorije, a značajno je i što je na naše tržište ušao i svjetski priznati hotelski brend „Karizma“. Kako vidite razvojni put kako barskog turizma, tako i susjednog Ulcinja gdje se takođe kao strateški partner pojavljuje upravo „Karizma“?
MARKOVIĆ: Naša južna obala je u turističkom i razvojnom smislu u jednom periodu bila u zastoju. U prošloj godini su se za nas otvorile nove prilike, zahvaljujući, između ostalog i politici Vlade koja želi ravnomjeran razvoj cijele zemlje. Nijesmo skloni da sve pravimo u Tivtu ili da ulažemo u Herceg Novi, da nalazimo dodatni resurs u opštini Budva kao atraktivnoj i prestižnoj turističkoj destinaciji, nego da cijeli prostor naše obale valorizujemo. Pri tome treba voditi računa i o sjeveru, znate da puno govorim o njemu, ne kao sjevernjak, nego zbog toga što kao predsjednik Vlade znam da je preko 50% ukupnih razvojnih resursa Crne Gore na sjeveru neiskorišćeno. Nema kompaktne Crne Gore u ekonomskom, socijalnom i društvenom smislu ako ne postoji ravnomjeran razvoj... Bar i danas u turističkom smislu značajno doprinosi turističkoj privredi, ali i cijeloj ekonomiji. Opština Bar je uradila dosta toga i u smislu razvoja društvene i komunalne infrastrukture, pa u ovaj grad dolazi sve više turista. Podignut je nivo usluge, a pozicija Bara sa njegovim zaleđem je dodatni kvalitet. Nije samo „Karizma“ značajna. Mučili smo se da je „uvučemo“ u projekat Ulcinjske rivijere što nije bilo jednostavno. Kao rezultat imamo da je za naš prostor zainteresovan i TUI i to ne samo da dovodi turiste na naše prostore, već i kao investitor. Planom privatizacije smo predvidjeli valorizaciju prostora Ade Bojane. Hotele u Crnoj Gori želi da gradi i „Tomas Kuk“. Jutros sam na prezentaciji kod gradonačelnika vidio i značajne projekte koji se tiču Bara. Na nama je da interesovanje potentnih investitora pretvorimo u resurse i vrijednosti koje će biti brzo vidljive. Promjene u Baru i Ulcinju želimo da vidimo već u ovoj godini, a u 2019. da imamo novu vrijednost, a u 2020. mislim da će Bar i Ulcinj, ne samo u oblasti turističke privrede, već i kompletne ekonomije, biti značajno drugačiji nego što ih vidimo danas.