Društvo

Komemoracija povodom smrti dr Boža Marđokića

by Željko Milović | 05:04:2018 | 16:19:59

Danas je u nikad punijem amfiteatru Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar održana komemorativna sjednica povodom smrti dekana ove obrazovne ustanove, prof. dr Boža Marđokića.
 
U ime fakulteta, emotivnim govorom se Marđokićevoj porodici, rođacima, prijateljima i poslovnim saradnicima obratio prof. Veselin Orlandić.
 

"Sa profesorom Božom Marđokićem odavno se poznajem, ali sam posljednjih godina skoro na dnevnoj bazi bio u kontaktu sa njim. Taj naš prevashodno poslovni kontakt je prerastao u veliko poslovno i privatno prijateljstvo sa izraženim poštovanjem i uvažavanjem. Za vrijeme bavljenja pedagoškim i profesorskim radom, profesor je važio za profesora i kolegu od povjerenja,pomoći, pregalaštva, ali i znalac struke i esnafa. Profesor je bio vrlo pismen i precizno se izjašnjavao o aktuelnostima o kojima je pisao, bio je koncizan i sažet sa filigranskom preciznošću. Njegov odnos prema kolegama, saradnciima, studentima, prijateljima, sugrađanima i ostalima sa kojima je bio u kontaktu je uvijek počivao na principu uzajamnog poštovanja i uvažavanja, sa izrazitom crtom visoke lične čovječnosti i Ijubaznosti.
 
Profesor je imao veliko životno i radno iskustvo koje je nesebično prenosio na sve u svom okruženju. Bio je izrazito druželjubiv, kolegijalan i osjećajan, sa visokim moralnim i Ijudskim osobinama. Uživao je da pomaže Ijudima, ali ne samo kolegama, saradnicima, studentima i prijateljima, nego apsolutno svima sa kojima je bio u kontaktu. Zasigurno znam da postoje brojni Ijudi koji neće zaboraviti sva činjenja dobroga koje je profesor Božo uradio tokom svog življenja.
 
Pri kraju svog životnog puta želio je da nešto uradi i ostavi u Baru. Želja mu se ispunila kada je 2012. godine osnovao Fakultet za poslovnu ekonomiju, koji je danas, vođen njegovom vizijom i znanjem, postao respektibilan faktor visokog obrazovanja u Crnoj Gori“, rekao je, pored ostalog, Orlandić.
 

Radnu i ličnu biografiju dr Boža Marđokića pročitala je sekretarka Fakulteta Dijana Drobnjak, u ime studenata se oprostila Anđela Janković, a pismo sina Dražena koji je zbog obaveza oko preuzimanja posmrtnih ostataka u Beogradu bio spriječen da prusustvuje komemoraciji pročitao je prof. Slobodan Đakonović. U ime Univerziteta Adriatik, čiji je FPE dio, od „prijatelja, kolege i čovjeka koga zna cio život, Boža Filipovog“, oprostio se rektor prof. dr Stevo Nikić.