Društvo

Prihranjena divljač u barskom lovištu

| 05:04:2018 | 18:56:46

Lovočuvarska služba preduzeća „Lovstvo“ doo je u okviru planiranih redovnih aktivnosti izvršila prihranu divljači.

 
“Na više lokacija u barskom lovištu je ostavljena pšenica i kukuruz i izvršen je pregled hranilišta i pojilišta”, kazaao je Mladen Đuričić, izvršni direktor “Lovstva”, i najavio da će slične aktivnosti biti nastavljene i u narednom periodu.