Društvo

Vodovod omogućio plaćanje duga u ratama

by Vjera Knežević Vučićević | 19:04:2018 | 09:49:37

Menadžment Vodovod i kanalizacija DOO donio je odluku da svim korisnicima njihovih usluga koji imaju neizmirene obaveze po osnovu isporučene količine vode, omoguće da dug plate u ratama. Neredovne platiše su tako u mogućnosti da potpisivanjem odgovarajućeg sporazuma o reprogramu, dugovanje izmire u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima.
 
„Osnovna komunalna djelatnost ovog privrednog društva je snabdijevanje stanovništva dovoljnim količinama vode za piće. U ostvarivanju tog cilja svakodnevno se suočavamo sa brojnim problemima i teškoćama čije rješavanje zahtijeva značajna finansijska sredstva. Stoga je za uredno vodosnabdijevanje od izuzetnog značaja i da svi korisnici naših usluga uredno izmiruju obaveze po osnovu isporučenih količina vode, jer je to jedini prihod ovog privrednog društva na kojem počiva održivost cjelokupnog sistema“, objašnjava izvršni direktor Vodovoda Zoran Pajović.
 
Ipak, svjesni činjenice da sve izraženija ekonomska kriza ima za posljedicu nelikvidnost privrednih subjekata i pad platežne moći stanovništva, ovom odlukom žele da olakšaju korisnicima da izmire svoj dug za utrošenu vodu bez preduzimanja zakonskih mjera kojima podliježu neredovne platiše.