Društvo

Ambasador Italije u Starom gradu, pa sa Zajednicom Italijana

| 20:04:2018 | 15:27:07

Novoimenovani ambasador Italije u Crnoj Gori Luca Zelioli je, pored susreta sa predsjednikom Opštine dr Zoranom Srzentićem, imao još niž veoma srdačnih susreta u Baru, ističe se u saopštenju Ambasade Italije.
 
“Susreo se sa ljudima iz italijanskog preduzeća ‘Ocean Montenegro’ koje je značajno investiralo u lučki terminal kojim upravlja, a preko kojeg se odvija veoma važan prevoz vozila Grupacije FCA ka Italiji i drugim zemljama, kao i sa drugim lokalnim preduzećima koje upravljaju gradskom lukom”, kaže se u dopisu Ambasade. 
 
Potom je posjetio Stari grad Bar i u razgovoru s kustosom Mladenom Zagarčaninom istaknuta je i mogućnost ponovnog uspostavljanja kontakata sa italijanskim univerzitetima, kako bi se ovaj lokalitet valorizovao i zaštitio.

 
Prilikom susreta sa predstavnicima lokalne Zajednice italijana govorilo se o njihovim aktivnostima, a posebno o besplatnim kursevima italijanskog jezika koji se održavaju već nekoliko godina.
 
“Pojačaćemo saradnju sa Barom, počevši od kulturnih aktivnosti. Osim toga ima prostora i za eventualne dodatne italijanske investicije u luku, koja raspolaže slobodnom carinskom zonom. Shodno razgovoru sa gradonačelnikom Srzentićem, Ambasada će se angažovati na ponovnom uspostavljanju saradnje sa gradom Barijem, koji je takođe za to veoma raspoložen”, kaže se u saopštenju Ambasade Italije.