Društvo

Dvije nove plaže u Baru

| 11:05:2018 | 12:01:47

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom raspisaće javni poziv za zakup obale za izgradnju novih kupališta u tri opštine. Među njima je i Bar.
 
Nove plaže, ukupne površine 8.671 kvadratni metar, kako je objašnjeno, dobiće Bar, Herceg Novi i Tivat.
 
U našoj opštini planirana su dva nova kupališta.
 
Prvo je na lokaciji Dobra Voda, stjenovita obala i plaža sjeverno od Velikog Pijeska (Mali Pijesak) u dužini od 100 metara, površine 1.447 kvadratnih metara.
 
Drugo je na neuređenoj obali u uvali Ujtin Potok, dužine 80 metara i površine 1.337 kvadratnih metara.
 
Uprava za zaštitu kulturnih dobara je konstatovala da na lokacijama na kojima se predviđa izgradnja kupališta u Baru nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara, kao ni dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima.