Društvo

Razgovarano o mogućnosti otvaranja ambulante Pečurice

by Željko Milović | 11:05:2018 | 15:18:14

Na zahtjev predstavnika Mjesne zajednice Mrkojevići danas se održao sastanak predsjednika i sekretara ove MZ Ćazima Rašketića i Ahmeta Boškovića, i direktora Doma zdravlja mr Borislava Lalevića. Na sastanku su razmatrane mogućnosti ponovnog aktiviranja rada ambulante Pečurice.
 
Predstavnici MZ Mrkojevići na sastanku su istakli da u ovoj MZ živi značajan broj stanovnika, te da školu pohađa više od 300 djece, što, po njima, ukazuje na neophodnost rada ove ambulante tokom čitave godine, posebno u ljetnjim mjesecima kada je priliv turista izuzetno veliki.
 
Direktor Doma zdravlja je iskazao razumijevanje za potrebe stanovništva ovog područja Opštine vezanih za ostvarivanje tzv. zdravstvene zaštite primarnog nivoa, i izjavio kako je saglasan da, ukoliko se stvore uslovi i obezbjedi dovoljan broj registrovanih osiguranika u ambulanti Pečurice, ponovo aktivira njen rad. Objasnio je da, nakon reforme primarne zdravstvene zaštite, broj pacijenata koji se registrovao u tamošnjoj ambulanti nije bio dovoljan za rad Izabranog doktora, pa je došlo do njenog zatvaranja.
 
Postignuta je saglasnost oko ponovnog rada ambulante Pečurice, ali je neophodno da predstavnici MZ Mrkojevići sagledaju potrebe stanovništva, utvrde broj neregistrovanih osiguranika, kao i osiguranika koji su registrovani u Domu zdravlja Bar, a imaju želju da se preregistruju i dalju zdravstvenu zaštitu ostvaruju u ambulanti Pečurice.
 
Kako je rečeno, svi zainteresovani građani sa ovog područja mogu kontaktirati predsjednika i sekretara ove MZ, kako bi došlo do registracije ili preregistracije osiguranika.