Društvo

Prvi Hakaton u FPE

Sponzorisani tekst | 18:05:2018 | 10:41:10

ZAKUPLJENI REKLAMNI PROSTOR

Na Fakultetu za poslovnu ekonomiju Bar održan je prvi Ekonomski hakaton i radionica. Takmičenje je organizovao FPE Bar u saradnji sa m:tel Digitalnom fabrikom, a cilj projekta je pokretanje kreativnosti i inovativnosti među mladim ljudima.
 
“Iako živimo u digitalnom dobu, mladi ljudi ne koriste u dovoljnoj mjeri prednosti koje ono nosi.  Iz tog razloga, došli smo na ideju da animiramo mlade ljude na različitim nivoima obrazovanja (srednjoškolce  i studente) i da im kroz zabavno osmišljeni zadatak ukažemo na potrebu korištenja savremenih tehnologija, kao i na potrebu permanentnog usavršavanja i praćenja trendova u toj oblasti. Jedino takvim pristupom stvaraju se kvalitetni kadrovi konkurentni svojim vršnjacima u razvijenijim društvima”, ističu u FPE. 

 
Na Ekonomskom Hakatonu učestvovali su odabrani maturanti Srednje ekonomsko-ugostiteljske škole i Srednje stručne škole iz Bara, studenti Biotehničkog fakulteta Podgorica (Univerzitet Crne Gore) i studenti Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar (Univerzitet Adriatik). Uz mentorsku podršku profesorke Ivane Perović (Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Bar), profesorke Dušice Vujović (Srednja stručna škola Bar), mr Nermina Škretovića (FPE Bar), mr Đorđija Pavićevića (FPE Bar) i eksperta Miodraga Bengulca (Digitalna fabrika) i stručno ocjenjivanje članova komisije, ekipe su vrijedno radile. Svim učesnicima su uručene simbolične nagrade.

ZAKUPLJENI REKLAMNI PROSTOR