Društvo

U Baru na svim kupalištima voda prve klase

by Željko Milović | 12:06:2018 | 18:42:47

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 6. do 8. juna pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase. U Baru je kvalitet morske vode na svih 12 kupališta bio K1 klase.
 
Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj na njih 14 voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na dva kupališta bila klase K2. Na području opštine Budva, na svih 27 lokacija voda je bila kategorije K1, isto kao i u opštini Tivat gdje je na svih 9 kupališta voda bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala 4 kupališta voda bila klase K2.
 
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.