Društvo

Na svim kupalištima u Baru voda prve klase

| 26:06:2018 | 17:55:06

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 20. do 24. juna pokazali su da je na 94% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 6% kupališta bio K2 klase. U Baru je kvalitet morske vode na svih 12 kupališta bio K1 klase.
 
Na cvih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta, dok je na dva kupališta bila klase K2. Na području opštine Budva, od ukupno 27 kupališta, samo na jednom kupalištu voda je bila K2 klase. U opštini Tivat, na svih 9 kupališta voda je bila K1 klase. U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija, dok je na jednoj lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 17 kupališta, dok je na preostala četiri kupališta voda bila klase K2.
 
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.