Društvo

Morska voda u barskoj opštini sanitarno ispravna

| 11:07:2018 | 09:47:49

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 4. do 8. jula pokazali su da je na 93% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 7% kupališta bio K2 klase.
 
Na svih 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta K1. Na području opštine Bar, od ukupno 12 kupališta na njih 11 voda je bila K1 kvaliteta, dok je na kupalištu Veliki Pijesak – centralni dio bila K2 klase.
 
Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog  kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
 
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.