Društvo

VIDEO: Barska plovidba uplatila prvu ratu kredita za brodove

by Vesna Šoškić / Željko Milović / Adi Karađuzović | 17:07:2018 | 10:40:33

“Barska plovidba AD Bar” je 16. jula izvršila uplatu prve rate prema kineskoj EXIM Banci u ukupnom iznosu od 2.013.244,45 USD (glavnica i kamata), a po osnovu kredita uzetog za kupovinu brodova “Bar” i “Budva”.
 

Ovaj iznos je obezbijeđen iz sredstava preduzeća, a uplata je realizovana sa računa dvije banke: NLB i Hipotekarne banke. Na ovaj način su izmirene sve obaveze koje je kompanija imala prema kineskim kreditorima u 2018. godini, jer je, osim ove rate, u januaru bila isplaćena kamata u visini od oko 474.000 USD. Sljedeća rata dospijeva 21. januara 2019. godine.
 

“Ovom uplatom je počela otplata glavnice kredita koji je “Barska plovidba AD Bar” uzela za izgradnju i kupovinu brodova ‘Bar’ i ‘Budva’ u ukupnom iznosu od 46.400.000 USD. Kredit je uzet po povoljnim kreditnim uslovima od 2% kamate, pet godina grejs perioda i 15 godine otplate. Kroz ovaj kreditni aranžman ‘Barska plovidba AD’ je nabavila dva teretna broda tipa bulk carrier, za rasute terete, nosivosti 36.000 dwt. Od završetka izgradnje u septembru, odnosno oktobru 2014. godine brodovi se nalaze u vremenskom najmu, tzv. time charteru, sa engleskom kompanijom ‘Sea Pioneer’ iz Londona.
 
‘Barska plovidba AD’ u ovom momentu najveći dio prihoda ostvaruje od poslovanja ova dva teretna broda, a manji dio se prihoduje od ugovora sa kompanijom ‘Jadrolinija’ iz Rijeke po osnovu održavanja linije Bar-Bari, brodom ‘Dubrovnik’, kao i od izdavanja poslovnih prostora u vlasništvu kompanije”, kaže se u saopštenju preduzeća “Barska plovidba AD Bar”.