Društvo

Morska voda odličnog kvaliteta na svim lokacijama u opštini

| 24:07:2018 | 10:12:30

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo 18. i 19. jula pokazali su da je na 97% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 3% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog  kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
 
Na području opštine Bar, voda je bila odličnog kvaliteta K1 na svim lokacijama na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode za kupanje i rekreaciju. 
 
Od ukupno 16 kupališta u opštini Ulcinj voda je bila odličnog kvaliteta na njih 15, dok je na jednom kupalištu voda bila K2 klase. Na području opština Budva i Tivat voda je bila odličnog kvaliteta K1 na svim lokacijama.  U Kotoru je, od ukupno 15 kupališta, kvalitet K1 bio na 14 lokacija dok je na jednoj lokaciji kvalitet bio klase K2. Kada je u pitanju kvalitet vode na obali Herceg Novog, analize su pokazale kvalitet K1 na ukupno 20 kupališta, dok je na jednom kupalištu voda bila klase K2.