Društvo

Bar – prvi grad koji će nadzirati državne kamere

by Portal Analitika | 24:07:2018 | 10:28:08

Opština Bar će biti prva opština u kojoj će se sprovesti pilot projekat video nadzora svih javnih površina. Vlada je predvidjela video nadzor svih gradova, piše Portal Analitika.
 
“U cilju realizacije projekta formirana je Komisija za postavljanje video nadzora javnih površina. U dosadašnjem radu Komisije su formirani projektni timovi na nivou opština. Održani su sastanci u svim opštinama, nakon kojih je izvršen obilazak lokacija i sačinjeni izvještaji o tehničkim uslovima za postavljanje sistema video nadzora”, piše u Izvještaju o realizaciji Srednjoročnog programa rada Vlade Crne Gore.
 
U toku je, kako piše u dokumentu, rad na izradi projektnog zadatka – idejnog rješenja i pravne regulative.
 
“Formiran je operativni tim unutar Komisije sa zadatkom da u saradnji sa angažovanom konsultantskom kompanijom ili ekspertima izrade projektni zadatak, koji je jedinstven za svaku opštinu. Za potrebe izrade prateće pravne regulative, koja je takođe jedinstvena za sve opštine, formiran je pravni tim unutar Komisije. Zbog ograničenih finansijskih sredstava postignuta je saglasnost da opština Bar bude pilot Projekat”, zaključuje se u dokumentu.
 
Video nadzor ili “Veliki brat” kako se to zove u zemljama EU, postoji na Zapadu više od dvije decenije i od tada traje rasprava da li je takav potez ugrožavanje privatnosti.