Društvo

Povećana koncentracija maslinove muve

| 07:08:2018 | 10:51:12

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je izvršila novu kontrolu klopki i plodova kada je u pitanju napad maslinove muve.
 
Iz Udruženja maslinara Bara pozivaju maslinare da, ako već nije kasno, da hitnije reaguju i zaštite svoje masline, te da “stoje na raspolaganju za eventualne sugestije i pomoć”.
 
Klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja pregledane su 1. avgusta, a plodovi u laboratoriji dan kasnije.
 
„Brojnost muva u/na klopkama je bila različita i na svim lokalitetima je ponovo bila znatno veća u odnosu na prethodni pregled posebno na području Valdanosa. Na većini lokaliteta (izuzetak je Stari Bar) na žutim pločama se hvatalo više imaga muve nego na Mc Phail klopkama.
 
Po lokalitetima aktivna infestacija je iznosila: Mrkojevići 2% (jaja), Stari Bar 46% (8% L1.2% L3.4% lutke i 22% lutkine košuljice i napušteni hodnid) dok je u 10% utvrđena mrtva larva. Ostalih 44 % su još uvijek zdravi plodovi, Bjeliši 8% (2% jaja. 2% L1.3% lutke i 2% lutkine košuljice).
 
S obzirom da je došlo do značajnog povećanja muva u klopkama, jer su u međuvremenu izletjele muve nove generacije iz lutki koje su preovladavale u prethodnom pregledu, proizvođačima koji nisu radili prethodno proporučeni tretman preporučuje se hemijski tretman preparatima na bazi fosmota III dimetoata, vodeći računa o tome koliko puta se ista aktivna materija može primijeniti u toku godine na istoj površini (preporuka proizvođača)“, kaže se u saopštenju Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.