Društvo

U Baru morska voda prve klase

| 08:08:2018 | 10:14:46

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 1. od 4. avgusta pokazali su da je na 96% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 4% kupališta bio K2 klase. Na području opština Ulcinj, Bar i Budva voda je bila odličnog kvaliteta K1 na svim lokacijama na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode za kupanje i rekreaciju.
 
Rezultati ispitivanja sanitarnog kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.com.