Društvo

Barska plovidba: Sve je posljedica odnosa dolara i eura

by Željko Milović | 18:08:2018 | 16:57:35

Iz "Barske plovidbe" su se danas oglasili saopštenjem u vezi teksta "Drugi kvartal Barska plovidba završila s minusom”, koji je Bar Info prenio sa agencije MN NEWS, uz pojašnjenje ove vijesti. Prenosimo ga integralno.
 

“Barska plovidba AD Bar u prvoj polovini prošle godine nije imala realni poslovni dobitak od 2,47 miliona eura, niti je u prvih šest mjeseci ove godine imala realni poslovni  gubitak od 1,59 miliona. Krajnji knjigovodstveni rezultat kompanije je značajno podložan kursnim razlikama i posljedica je odnosa između USD i EUR-a.
 
Svima je poznato da je Kompanija uzela kredit za kupovinu brodova ‘Bar’ i ‘Budva’ u američkim dolarima, kao i da se poslovni prihodi od najamnine ovih brodova ostvaruju takođe u dolarima. Sa druge strane, shodno zakonskoj obavezi, poslovne knjige i finansijski izvještaji (bilansi) se vode i prikazuju u eurima. Obaveze po osnovu uzetog kredita i dnevna najamnina se periodično, radi knjiženja, preračunavaju iz dolara u eure, a dobijeni iznos preračunat u eurima zavisi od trenutnog kursa i odnosa dolar/euro.
 
S obzirom na veliki iznos uzetog kredita od 46.400.000 USD, kao i na značajan priliv po osnovu najma brodova, male promjene u paritetu dolara i eura se značajno odražavaju na poslovne knjige kompanije, stvarajući prividan dobitak ili gubitak. Porast dolara tokom godine može da stvori knjigovodstveni dobitak od nekoliko miliona, a takođe pad dolara može da stvori knjigovodstveni gubitak od nekoliko miliona. Međutim, to ne znači da je realni poslovni rezultata pozitivan ili negativan. Poslovanje kompanije je stabilno i ‘Barska plovidba’ AD je za prvih šest mjeseci tekuće godine ostvarila poboljšanje poslovnog rezulatata i smanjenje troškova u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, kompanija blagovremeno izmiruje sve svoje tekuće obaveze, a brodovi su u dobroj tehničkoj kondiciji i konstantno su komercijalno upošljeni”.