Društvo

Očekivano, morska voda u Baru sad prve klase

| 03:09:2018 | 16:05:04

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo 29. i 30. avgusta pokazali su da je na 92% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 8% kupališta bio K2 klase. Na području opštine Bar voda je bila odličnog kvaliteta K1 na svih 12 lokacija na kojima se prati sanitarni kvalitet morske vode za kupanje i rekreaciju. 
 
Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog  kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.