Društvo

Treća sjednica SO Bar u ponedjeljak

| 07:09:2018 | 12:24:03

Treća sjednica SO Bar zakazana je za ponedjeljak od 11 sati.
 
Na dnevnom redu je 17 tačaka.
 
Prva je Nacrt Statuta Opštine Bar, potom slijede dvije tačke koje se odnose na davanje saglasnosti na odluku predsjednika Opštine o imenovanju dva potpredsjednika Opštine: Tanje Spičanović i Radomira Novakovića Cakana.
 
Četvrta tačka je prijedlog Završnog računa Budžeta Opštine za prošlu godinu, a potom slijedi i Izvještaj o radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave za prošlu godinu.
 
Šesta, sedma i osma tačka odnose se na odluke o prodaji građevinskog zemljišta - u zahvatu DUP-a “Šušanj-zona rezerve” i DUP-a Topolica IC- B5-UP 17 i B6-UP 18.
 
Slijede tačke koje se odnose na izvještaje i rezultate poslovanja doo. Komunalne djelatnosti, doo Vodovod i kanalizacija, JP Kulturni centar, doo Sportsko-rekreativni centar, doo Lovstvo i doo Možura.
 
Petnaesta tačka dnevnog reda rezervisana je za Program rada i finansijski plan TO Bar, a šesnaesta za raspravu o Izmjeni Statuta doo Lovstvo Bar.
 
Posljednja, 17. tačka, odnosi se na prijedloge Odbora za izbor i imenovanja.