Društvo

Izabrano novo rukovodstvo Sindikata Radio Bara

| 12:09:2018 | 13:11:37

Na Izbornoj sjednici sindikalne organizacije Radio Bara za predsjednika je većinom glasova prisutnih izabrana Ivanka Leković.
 
Na sjednici je izabran i Nadzorni odbor sindikalne organizacije, koji čine Brankica Mandić, Drana Marvučić i Dragan Marović.