Društvo

Mikro kamere i detektori cijevi za bolji rad Vodovoda

| 13:09:2018 | 11:13:42

“U sklopu seta investicionih mjera i napora koje DOO Vodovod i kanalizacija Bar sprovodi ostvaren je značajan napredak u vidu dobijanja  vrijedne donacije koja se sastoji u visoko softiciranoj opremi za održavanje vodovodne i kanalizacione mreže”, kazao je za Bar Info Izvršni direktor mr Zoran Pajović.
 
On napominje da je značajno da su dobili mikroinspekcijske kamere koje će unaprijediti rad njihovih službi, omogućavajući visoko precizno snimanje cjevovoda. To će omogućiti timovima za opravku da reaguju brže i efikasnije. Pored kamera, dio dobijenih sredstava su i lokatori ventila i kablova, kao i detektori metalnih i nemetalnih cijevi koji će biti korisni prilikom detektovanja nelegalnih priključaka na mreži.
 
“Tokom ove nedjelje očekujemo i isporuku pumpnih agregata, koji će biti montirani na pumpnim stanicama: Ilino, Kajnak i Haj Nehaj. Time će se poboljšati vodosnabdijevanje potrošača u visočijim zonama  Ilina i  Sutomora”, kazao je mr Pajović i podsjetio da će narednih dana započeti sanacija dijela dotrajalog cjevovoda u naselju Čanj II, čime će se poboljšati kvalitet vodosnabdijevanja potrošača na ovom području.

 
Pajović napominje da “investicioni zamah koji konstantno realizujemo sa sobom nosi učestale brojne intervencije na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži”.
 
“Stručne ekipe i mehanizacija ovog preduzeća i danas sprovode planirane aktivnosti, i uprkos tome što tokom turističke sezone postoji veliko povećanje u potrošnji vode, vodosnabdijevanje je cijelo vrijeme bilo na zadovoljavajućem nivou, zahvaljujući velikim naporima i predanom radu naših radnika.  Pritom procenat naplate potraživanje je preko 94 odsto,  a postignuti su odlični rezultati u sklopu aktivnosti suzbijanja nelegalnih priključaka na vodovodnoj mreži. Ubijeđeni smo da će nam donirana oprema dati dodatni impuls i povećati efikasnost  na planu borbe protiv nelegalnih korisnika koju doslijedno sprovodimo”, rekao je direktor barskog vododova.
 
On je zaključio da je DOO Vodovod i kanalizacija Bar uspiješno privredno društvo, koje svoju osnovnu djelatnost obavlja na više nego zadovoljavajući način, posjeduje značajne kadrovske i tehničke kapacitete i istovremeno ostvarujuci dobit u poslovanju redovno izmiruje svoje obaveze prema zaposlenima, državi i dobavljačima, a da pritom nema kreditnih zaduženja.