Društvo

Svuda voda prve klase, osim na Velikom Pijesku

| 17:09:2018 | 18:25:11

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 100 javnih kupališta, koju je Institut za biologiju mora sproveo 12. i 13. septembra pokazali su da je na 97% kupališta kvalitet morske vode bio K1 klase, dok je na 3% kupališta bio K2 klase. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima odličnog  kvalitetna, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.
 
Na području opštine Bar voda je bila odličnog kvaliteta K1 na 11 lokacija, a na lokaciji Veliki pijesak – centralni dio K2 klase.