Društvo

Novi čeoni viljuškar za Luku Bar

| 24:09:2018 | 10:40:15

Iz kabineta izvršnog direktora “Luke Bar” Zarije Franovića danas su se oglasili saopštenjem u kome se navodi da je kompaniji isporučen čeoni viljuškar, nosivosti 16 tona, švedskog proizvođača “Kalmar”, vrijednosti 173.635 eura, shodno Planu investicija za 2018. godinu.
 
“Ovom vrlo značajnom investicijom će se dati dalji doprinos unapređenju tehnologija pretovara tereta i redukovati ograničenja efikasnosti realizacije procesa pružanja lučkih usluga koja su bila prisutna u prethodnom periodu (prekidi procesa pretovara zbog otkaza sredstava mehanizacije,  I sl…). Takođe, u julu je u “Luci Bar” izvršena primopredaja nove specijalne mašine za industrijske namjene (materijal handlera) renomiranog njemačkog proizvođača ‘Sennebogen’. Predmetna investicija, ukupne vrijednosti 340.970 eura (obaveza prema dobavljaču: 281.794 eura  + carinske dažbine – obaveze prema državi: 59.176 eura) je realizovana u skladu sa procedurama Sistema kvaliteta upravljanja osnovnom lučkom djelatnošću i predstavlja dio Plana investicija za 2018, čiji je cilj tehnička podrška aktuelnom rastućem trendu obima pretovara tereta. Značajno je istaći  da je nabavljen i viljuškar nosivosti šest tona, za rad u kontejnerima, čija je cijena iznosila 16.500 eura. Ukupna ulaganja u Lučku mehanizaciju su tako dostigla – 531.105,74 eura”, kažu u “Luka Bar” AD.

 
“Nabavkom sredstava mehanizacije, koja imaju optimalan strepen fleksibilnosti i mogu da se koriste u različitim pretovarnim operacijama na relacijama sredstva kopnenog transporta – skladište (i obratno) doprinijeto je i povećanju prijemnog kapaciteta na terminalu za suve rasute terete, povećanju dnevnih učinaka pri istovaru vagona sa suvim rasutim teretima, kao i boljem iskorišćenju postojećih kapaciteta. Uvođenjem ovakvih mašina u eksploataciju se uspostavljaju podloge za povećanje stepena iskorišćenosti otvorenog skladišnog prostora na obali Volujica, namijenjenog za skladištenje suvih rasutih tereta. Sredstvo ‘Sennebogen’ može da se koristi i za pretovar komadnih tereta na relacijama sredstva kopnenog transporta – skladište (i obratno). Brojni očekivani pozitivni efekti od realizacije ove investicije su u velikoj mjeri uslovljeni i vrlo pozitivnim iskustvima iz procesa eksploatacije sredstva istog tipa, nabavljenog 2012. godine.
 
Osim pomenutih investicija u mašine, u proteklih godinu dana investiranje u lučku infrastrukturu I objekte iznosilo je oko 1.2 miliona eura. Vođenjem nove poslovne politike, odnosno ulaganjem u što kvalitetnije i efikasnije vršenje lučke djelatnosti, podigli smo za vrlo kratak vremenski period funkcionisanje kompanije na zavidan nivo I maltene u potpunosti promjenili izgled Luke Bar, kao i način rada. Naše zadovoljstvo unaprijeđenjem pružanja usluga dijele i naši poslovni partneri i komitenti”, stoji u saopštenju iz kabineta izvršnog direktora “Luke Bar” Zarije Franovića.