Društvo

Vlada će imenovati novog člana Odbora direktora Luke

by POBJEDA | 30:10:2018 | 10:50:10

„Vlada će kao vlasnik većinskog paketa akcija u Luci Bar u najkraćem zakonskom roku inicirati sazivanje vanredne skupštine akcionarabarske kompanije, na kojoj će član odbora direktora Rasim Honsić biti razriješen dužnosti, odnosno na kojoj će biti imenovan novi bord“, saopšteno je „Pobjedi“ iz Ministarstva saobraćaja. Honsić je u petak, na skupštini akcionara, kao predstavnik državnog kapitala izabran za člana odbora direktora Luke Bar, a biće razriješen zato što nema visoku stručnu spremu.
 
„Nakon skupštine akcionara, naknadnom provjerom ispunjenosti uslova za svakog člana Odbora direktora utvrđeno je, u saradnji sa menadžmentom, da Honsić ispunjava uslove u smislu Zakona o privrednim društvima za imenovanje u Odbor direktora, ali ne i uslove predviđene Statutom društva“, kazali su iz Ministarstva.
 
Podsjetili su da resorna ministarstva predlažu vladinoj komisiji za kadrovska i administrativna pitanja članove odbora direktora u privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu, a komisija odlučuje o dostavljenim prijedlozima, pa ako ih usvoji opunomoćeni predstavnik državnog akcijskog kapitala na skupštini akcionara iznosi prijedlog kandidata, o kojem se izjašnjavaju akcionari.
 
„Predloženi kandidati su, u ovom slučaju, izabrani jednoglasno, glasovima većinskog i manjinskih akcionara Luke Bar“, navodi se u odgovoru Ministarstva saobraćaja i objašnjava da je Honsić predložen „imajući u vidu da nije pravilo, niti ga Zakon o privrednim društvima definiše kao obavezu, da članovi Odbora direktora moraju imati visoku stručnu spremu“. Naveli su da Honsić ima iskustvo u privrednom sektoru i da je za njega ocijenjeno da može doprinijeti radom i iskustvom u radu novog Odbora direktora. Naveli su i da Honsić do razrješenja neće učestvovati u donošenju odluka Odbora direktora.
 
Akcionari Luke Bar izabrali su u petak na vanrednoj skupštini novi Odbor direktora. Osim Honsića, u tom tijelu su Vladan Radonjić, Deda Đelović i Vidoje Žugić na prijedlog Vlade, a manjinske akcionare zastupaće i dalje Aleksandar Jovović.