Društvo

Turistička ponuda Bara na World Travel Marketu u Londonu

| 05:11:2018 | 15:32:27

Turistička ponuda Bara se i ove godine predstavlja na jednoj od najznačajnijih berzi turizma World Travel Market (WTM), koja se održava od 5. do 7. novembra u Londonu. Kao i prethodnih godina, ponuda se prezentuje na štandu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, koji je ove godine inoviran i privukao je značajnu pažnju posjetilaca berze.
 
Na sajmu, koji je isključivo poslovnog karaktera, predstavljena je kompletna turistička ponuda Bara, morska i jezerska obala koja je posebno interesantna turistima sa područja Velike Britanije prije svega sa aspekta seoskog turizma. Štand Crne Gore je posjetio i ambasador Crne Gore u Ujedinjenom Kraljevstvu Borislav Banović sa saradnicima. Zainteresovanoj javnosti je podijeljen promotivni materijal, a date su i korisne informacije o destinaciji.

 
Ova najznačajnija svjetska turistička berza okupila je oko 5.000 izlagača iz preko 180 zemalja svijeta, preko 50.000 profesionalaca iz oblasti turizma i preko 2000 predstavnika medija. Učešće na ovoj berzi je značajno, kako zbog prezentacije ponude na ovom emitivnom tržištu, tako i zbog činjenice da je ovo jedan od najznačajnijih sajmova turizma, te stoga pruža mogućnost za uspostavljanje saradnje sa ključnim partnerima. 
 
Značajan broj Britanaca godišnje putuje u inostranstvo, a relativno visok prihod po glavi stanovnika uz jaku valutu ih čini jednim od najvećih potrošača u međunarodnim putovanjima. Prognoze su da će u 2020. godini ostvariti 80 miliona putovanja i da će uglavnom putovati u evropske zemlje, naročito mediteranske, što otvara mogućnost da uz već dobru avio-povezanost sa Crnom Gorom ostvarimo pozitivne trendove kada su u pitanju dolasci i noćenja sa ovog tržišta.

 
Direktor Turističke organizacije Bar Emil Kukalj je prvog dana Sajma bio učesnik panel diskusije “Data for Destination Marketing: Can't see the forest for the trees?”, u organizaciji Međunarodnog udruženja za aviosaobraćaj (IATA). Bilo je riječi o izazovima savremenih destinacija za privlačenje pažnje modernih turista u uslovima velike konkurencije na međunarodnom tržištu. Kukalj je kazao da rješenje vidi u korišćenju dostupnih istraživanja i podataka, ali takođe i pravilnoj interpretaciji tih podataka donosiocima turističkih politika i odluka. Krajnji cilj je donošenje dobrih odluka i realizacija efikasnih marketing akcija kako bi imali uspješne marketing kampanje.
 
Na štandu Nacionalne turističke organizacije Crne Gore svoju ponudu su predstavili i brojne crnogorske turističke kompanije i organizacije, ali i JP Morsko dobro, Aerodromi Crne Gore, M:tel, “Montenegro Airlines”...